Yifan Shipping เพิ่มทางเลือกบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงจากไทยสู่สหรัฐอเมริกา ผ่านบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรง เชื่อมต่อท่าเรือ Sriracha Harbour จ.ชลบุรี สู่ Houston สหรัฐอเมริกา

โดยปฏิบัติการด้วยเรือขนส่งสินค้าเทกอง (bulk) พร้อมรองรับสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง สินค้าวางกอง รวมไปถึงตู้สินค้า มอบสิทธิประโยชน์ด้านความยืดหยุ่น ประหยัดต้นทุนการขนส่ง และตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่ระวางขาดแคลน

ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก จนได้มีการออกนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ ทั้งมาตรการล็อกดาวน์ การประกาศภาวะฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิว และการปิดประเทศ ห้ามเดินทางผ่านเข้า-ออกระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยในการควบคุมโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ หลายประเทศได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมการค้าและขนส่งสินค้ามากขึ้น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการชะงักงันของซัพพลายเชนการขนส่งสินค้าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบอย่างหนักในธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่ง จนทำให้เกิดปัญหาตู้สินค้าตกค้าง การขนส่งล่าช้า ตลอดจนการขาดแคลนพื้นที่ระวางสินค้าในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล

เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ บริษัท Yifan Shipping (Thailand) ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงระหว่างประเทศจากไทยสู่สหรัฐอเมริกา ที่สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่น และคุ้มต้นทุนการขนส่งมากขึ้น โดยบริการใหม่ของ Yifan Shipping จะใช้ระยะเวลาการเดินเรือเพียง 42 วัน เริ่มต้นจากท่าเรือ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ (Sriracha Harbour) มุ่งหน้าสู่ Houston สหรัฐอเมริกา ด้วยเส้นทางการเดินเรือผ่านคลอง Suez แบบไม่มีการจอดแวะพักที่ท่าเรืออื่นๆ สำหรับบริการขนส่งสินค้าทางเลือกใหม่นี้ บริษัทฯ ได้เช่าเหมาลำเรือขนส่งสินค้าเทกอง (bulk) และได้ทำการซื้อตู้สินค้าเป็นของบริษัทเองเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการ พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านค่าบริการที่สมเหตุสมผล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

Strong Background

Mr. Wang Jian กรรมการผู้จัดการ บริษัท Yifan Shipping (Thailand)

บริษัท Yifan Shipping (Thailand) ก่อตั้งโดย Mr. Wang Jian ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดย Mr. Wang เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเคยดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าในประเทศไทยมากว่า 15 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ฯ มากกว่าทศวรรษ ทำให้ Mr. Wang มีฐานลูกค้าและเครือข่ายทางธุรกิจที่เหนียวแน่น ด้วยเหตุนี้เอง Mr. Wang จึงได้วางเป้าหมายการขยายธุรกิจและกล้าลงทุนก่อตั้งบริษัท Yifan Shipping (Thailand) ด้วยเป้าหมายที่จะสร้าง Yifan Shipping ให้ก้าวเป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์รายสำคัญของไทย

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนพื้นที่ระวางสินค้าและตู้สินค้า รวมถึงปัญหาความล่าช้าในซัพพลายเชน ทำให้ Mr. Wang มองเห็นปัญหาและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจนำเสนอบริการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในเส้นทางการขนส่งจากไทยสู่สหรัฐอเมริกา ภายใต้การให้บริการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ มาอย่างยาวนาน

LM ได้รับเกียรติจาก Mr. Chen Husheng ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Yifan Shipping (Thailand) มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทฯ หลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นปี 2021 ที่ผ่านมา พร้อมอธิบายถึงรูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าของ Yifan Shipping ตลอดจนข้อได้เปรียบของบริการใหม่นี้ด้วย

Mr. Chen กล่าวว่า “จริงๆ แล้ว บริษัทฯ ของเราดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยได้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย จีน และปลายทางอื่นๆ ในหลายประเทศทั่วโลก เราจึงมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางและหลากหลาย แม้ว่าบริษัท Yifan Shipping (Thailand) จะเพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในชื่อใหม่นี้มาเพียงไม่นาน อีกทั้ง การเปิดบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ Yifan Shipping (Thailand) ยังจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมของบริษัท Yifan Shipping ในประเทศจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Shanghai และสำนักงานย่อยอีกหลายแห่งในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ผ่านบริษัทฯ ของเราในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

Direct Thailand – Houston Service

Mr. Chen Husheng

สำหรับบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงจากไทยสู่สหรัฐอเมริกาของ Yifan Shipping นอกเหนือจากข้อได้เปรียบด้านระยะเวลาการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงทั้งหมด 42 วัน โดยไม่มีการแวะจอดพักที่ท่าเรืออื่นๆ แล้ว บริการดังกล่าวยังมอบความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของเวลาการรับ-ส่งสินค้า เนื่องจาก Yifan ได้ทำการซื้อตู้สินค้าไว้เป็นของบริษัทเอง จึงช่วยขจัดปัญหาความเร่งรีบในการคืนตู้สินค้า ซึ่งจุดนี้เองถือเป็นข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งในทางธุรกิจเมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการการขนส่งสินค้ากับทาง Yifan Shipping โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการปฏิบัติการขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้เดือนละหนึ่งเที่ยว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการขนส่งสินค้าของลูกค้า

Mr. Chen กล่าวเสริมอีกว่า “อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า บริษัทฯ ของเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการมาเมื่อต้นปี 2021 ซึ่งนับเป็นเวลาเพียงแปดเดือน ผมเองเชื่อว่าคงมีบริษัทที่เปิดใหม่ไม่กี่แห่งที่กล้าลงทุนในการให้บริการได้ขนาดนี้ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ Mr. Wang รวมถึงเครือข่ายลูกค้าที่เข้มแข็งของบริษัทฯ พร้อมปริมาณสินค้าที่มากเพียงพอ ทำให้เราตัดสินใจเช่าเหมาลำเรือขนส่งสินค้า และเปิดบริการขนส่งตรงจากไทยสู่สหรัฐอเมริกา เพราะเราต้องการมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยข้อได้เปรียบด้านการขนส่งหลายประการ อีกทั้ง การเช่าเหมาลำเรือยังช่วยให้เราสามารถจัดการด้านการปฏิบัติการ รวมถึงกำหนดเวลาในการเข้าเทียบท่าและเดินทางออกจากท่าเรือได้ตามต้องการ นอกจากนี้ การที่เรามีตู้สินค้าเป็นของบริษัทเองยังช่วยขจัดความกังวลในเรื่องของเวลาการคืนตู้สินค้าที่ปลายทางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการอย่างเต็มที่ แต่เราก็มีการวางแผนงานและขั้นตอนเตรียมงานที่ดีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของลูกค้าทุกราย”

ทั้งนี้ การตัดสินใจเช่าเหมาลำเรือ Bulk ในการขนส่งสินค้านั้นมาจากแนวคิดในการให้บริการของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบโจทย์การขนส่งสินค้าหลักของลูกค้า พร้อมนำเสนอทางเลือกการขนส่งที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ในตลาดด้วย เนื่องจากลักษณะของสินค้าของลูกค้าหลายรายไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุในตู้สินค้า แต่สามารถบรรทุกในพื้นที่ระวางใต้ท้องเรือได้โดยตรง จึงทำให้สามารถจัดวางและบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่ระวางสินค้าที่สามารถรองรับตู้สินค้าได้อีกประมาณ 200 ตู้

Ambitious Goal

นอกเหนือจากบริการขนส่งสินค้าทางเรือ Yifan Shipping ยังนำเสนอบริการและโลจิสติกส์ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรับจองพื้นที่ระวางสินค้าให้กับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้ากับสายการเดินเรือต่างๆ ในเส้นทางการค้าที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดหารถขนส่งสินค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าจากจีน ทาง Yifan Shipping ก็มีบริการที่ครอบคลุมทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาโซลูชันในการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านทางประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น Yifan Shipping ยังได้วางแผนโครงการขยายเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางใหม่เพิ่มเติม โดยครอบคลุมประเทศต่างๆ ในเอเชีย อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

นอกจากนี้ Yifan Shipping ยังให้บริการคลังสินค้าในพื้นที่แหลมฉบัง  โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีคลังสินค้าให้บริการทั้งหมดสองแห่งและกำลังเตรียมก่อสร้างคลังสินค้าแห่งที่สาม ใกล้ WHA โดยบริษัทได้ทำการซื้อที่ดิน และกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมแผนการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คลังสินค้าแห่งใหม่จะมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 100,000 ตารางเมตร

จากความสำเร็จในการให้บริการของ Yifan Shipping ทำให้เราได้มองเห็นว่าความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ ความกล้าในการลงทุน และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ได้ส่งเสริมให้บริษัท Yifan Shipping (Thailand) ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพียงแปดเดือน สามารถนำเสนอบริการทางเลือกการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้บริการที่เหนือกว่า จนทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือและบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม เพื่อตอกย้ำเป้าหมายอย่างชัดเจนในการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายสำคัญของไทยต่อไปในอนาคต


ตารางบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรง จากท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ (Sriracha Harbour) ไปยัง Houston สหรัฐอเมริกา

ETAETD
5 January16 January  
5 February 16 February
5 March6 March
5 April16 April
5 May16 May
5 June16 June

ติดต่อ บริษัท Yifan Shipping (Thailand)
CTI Tower, Room 191/31 FL.24
Ratchadaphisek Rd,
Khlong Toei, Bangkok

Mr. Tony Chen (Tony)
ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทร 094-859-3355
อีเมล์: tonychen@yifanlogistic.co.th

ศิริภรณ์ ศิริวัฒนาชัยกุล (เมย์)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทร 065-838-1897
อีเมล์: siriporn.s@yifanlogistic.co.th


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้PSA จับมือ ONE เปิดตัวบริการขนส่งด้วยเรือบาร์จจากสิงคโปร์ สู่ท่าเทียบเรือ Jurong Island
บทความถัดไปRhenus Hong Kong จับมือ Geek+ พัฒนาคลังสินค้า AMR แห่งแรกในเอเชีย
Chen is an experienced writer and an avid explorer of nature. He thrives on travelling, hiking, and backpacking to new places. His wanderlust has allowed him to experience and learn from new cultures, allowing him to better accommodate for whatever comes his ways.