KSP Depot รุกธุรกิจคลังสินค้าในพื้นที่แหลมฉบัง ต่อยอดความเชี่ยวชาญจากผู้ให้บริการลานตู้สินค้าชั้นนำ มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยพื้นที่จัดเก็บสินค้าทั่วไป พร้อมเตรียมขยายพื้นที่รองรับสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ตั้งเป้าเป็น One-Stop Shop สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก

สำหรับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและการนำเข้า-ส่งออก ตู้สินค้าถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและถูกใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อขนส่งไปยังปลายทางต่างๆ อย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันการจัดเก็บและจัดการสินค้าระหว่างรอบรรจุเข้าตู้หรือหลังจากเปิดตู้ก็เป็นกระบวนที่สำคัญไม่แพ้กัน ทั้งในแง่ของการรักษาคุณภาพสินค้า ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารซัพพลายเชน

นิตยสาร LM ฉบับนี้ มีโอกาสได้พูดคุยกับ Mr. Bruce Lee กรรมการผู้จัดการ และคุณภูมิเกียรติ นิลอาสน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท KSP Depot เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการและผู้ปฏิบัติการลานตู้สินค้า รวมถึงการขยายธุรกิจสู่ผู้ให้บริการคลังสินค้าในพื้นที่แหลมฉบัง

Solid Background

บริษัท KSP Depot ดำเนินธุรกิจให้บริการลานตู้สินค้า (Depot) โดยครอบคลุมถึงการรับ-ส่งมอบตู้สินค้า ทำความสะอาด และซ่อมบำรุงตู้สินค้า มาตั้งแต่ปี 2018 โดยมีจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญในการจัดการตู้สินค้า พื้นที่ปฏิบัติการที่กว้างขวางถึง 40 ไร่ พร้อมขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ามากกว่า 8,000 ทีอียู รวมถึงที่ตั้งทางกลยุทธ์ที่อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังเพียง 2 กิโลเมตร

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ บวกกับชื่อเสียงด้านคุณภาพการให้บริการที่ไม่เป็นรองใคร บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจในการจัดการตู้สินค้าเปล่าจากสายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกหลายแห่งให้เป็นผู้ปฏิบัติการรับตู้สินค้า ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง จัดเก็บ และส่งมอบตู้สินค้า สำหรับลูกค้าที่นำเข้าและส่งออกกับสายการเดินเรือจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังปลายทางทั่วโลก

A Bold Move

Mr. Bruce Lee กรรมการผู้จัดการ บริษัท KSP Depot

หลังจากประสบความสำเร็จในการให้บริการลานตู้สินค้ามาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับวิสัยทัศน์อันกว้างขวางและประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าของผู้บริหาร ทำให้บริษัท KSP Depot ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาด บวกกับศักยภาพของทางบริษัทฯ ที่เพียบพร้อมทั้งด้านความรู้เชิงลึกในธุรกิจ ทีมงานที่มีประสบการณ์ และฐานปฏิบัติการของบริษัทที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ท่าเรือ จนเป็นที่มาของการก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมฯ โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่เดิมของลานตู้สินค้าที่กว้างขวางถึง 40 ไร่ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ 10 ไร่ในจำนวนนี้ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งคลังสินค้าแห่งใหม่

Mr. Lee กล่าวว่า “เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงมองหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อยกระดับบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยล่าสุด KSP Depot ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ด้วยการเปิดให้บริการคลังสินค้า โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมฯ ที่มีอยู่เป็นทุนเดิม ดังนั้น การขยายกิจการของบริษัทในครั้งนี้จึงถือเป็นหมุดหมายสำคัญของบริษัทในการก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรด้านการจัดการตู้สินค้าและการจัดเก็บสินค้าแบบครบวงจร”

หลังจากทำการศึกษาและวางแผนงานอย่างละเอียด บริษัท KSP Depot ได้เดินหน้าเริ่มต้นการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในแหลมฉบังบนพื้นที่ลานตู้สินค้าที่มีอยู่เดิม โดยคุณภูมิเกียรติ กล่าวว่า “คลังสินค้าใหม่ของเรามีการจัดแบ่งพื้นที่คลังเป็นสองส่วน ประกอบด้วย คลังสินค้าทั่วไป ขนาด 5,682 ตารางเมตร และอีกครึ่งหนึ่งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมพื้นที่ลานรองรับการจัดการสินค้า โดยคลังสินค้าของเราสามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าหลากหลายประเภท และปฏิบัติการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้าโดยตรง”

พิธีเปิดคลังสินค้าและสถานี CFS อย่างเป็นทางการของ KSP Depot เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

Ready to Serve

ปัจจุบัน คลังสินค้าแห่งใหม่ของ KSP Depot ได้เริ่มต้นการปฏิบัติการและให้บริการแก่ลูกค้าหลังจากจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่มา โดยคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ได้มีการติดตั้งระบบชั้นวาง (rack) พร้อมพื้นที่จัดเก็บสินค้าบนพาเลทเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดเก็บสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณภูมิเกียรติ นิลอาสน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท KSP Depot

ที่คลังสินค้าแห่งนี้ KSP Depot จะนำเสนอบริการด้านคลังสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ การจัดเก็บสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (cross-docking) การขนส่งและกระจายสินค้า ศูนย์รวบรวมสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) การแพ็คสินค้าพร้อมจัดส่ง การจัดการเอกสารและดำเนินพิธีการศุลกากร การให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ และบริการมูลค่าเพิ่ม (value-added service) ต่างๆ ขณะเดียวกันคลังสินค้าทัณฑ์บนของบริษัทฯ ก็มีความพร้อมสำหรับการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้มีการวางแผนขยายขอบข่ายการให้บริการเป็น Container Freight Station (CFS) เพื่อช่วยลดภาระของลูกค้าในการจัดหาตู้สินค้าเพื่อนำสินค้ามาบรรจุสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากรเป็นที่เรียบร้อย

คุณภูมิเกียรติ กล่าวว่า “การที่เราเริ่มต้นจากผู้ให้บริการลานตู้สินค้าทำให้เรามีข้อได้เปรียบด้านความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตู้สินค้า จนนำมาสู่การต่อยอดขยายธุรกิจคลังสินค้า ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมฯ ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถนำเสนอบริการที่ตรงจุด ทั้งในแง่ของที่ตั้งของคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ท่าเรือ อุปกรณ์การจัดการคลังสินค้าที่ครบครัน ระบบจัดการคลังสินค้าอันทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม”

Continued Expansion

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมฯ วิสัยทัศน์อันกว้างไกล และเครือข่ายพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนของ KSP Depot ทำให้บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนารากฐานทางธุรกิจไว้เพียงเท่านี้ โดย Mr. Lee ได้อธิบายว่า “ด้วยข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งของทั้งคลังสินค้าและลานตู้สินค้าของเรา รวมถึงตู้สินค้าสำหรับการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก-นำเข้า ทำให้เราตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับพื้นที่คลังสินค้าและลานตู้สินค้าของเราให้เป็น One-Stop Service Shop ที่ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาบรรจุและเตรียมพร้อมสำหรับการขนส่งไปยังท่าเรือ เพื่อส่งมอบให้กับสายการเดินเรือ ก่อนที่จะโหลดขึ้นเรือขนส่งสินค้าตามเวลา cut-off ได้โดยใช้ระยะเวลาการจัดการขนส่งน้อยที่สุด”

นอกเหนือจากการยกระดับการให้บริการให้ครอบคลุมแล้ว KPS Depot ยังตั้งเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่คลังสินค้าซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่คลังสินค้าปัจจุบันเพิ่มเติมอีกถึง 30 ไร่ภายในห้าปีข้างหน้า เพื่อขยายธุรกิจเขตปลอดอากร (Free Zone) พร้อมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าให้สามารถรองรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง อย่าง รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า หรือแผงโซลาร์เซลล์ได้

ยิ่งไปกว่านั้น Mr. Lee ยังได้เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในระยะยาว ว่า “สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้า ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะร่วมประมูลเป็นผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือแห่งใหม่ในท่าเรือแหลมฉบัง ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทของเราจะไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่มากนัก แต่เราก็มีเครือข่ายพันธมิตรนักลงทุนจากเกาหลีใต้ที่มีความสนใจที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือในประเทศไทย ดังนั้น เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่เดิมและธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท KPS Depot ต่อไปอีกในอนาคต”


Container stuffing made easy at KSP CFS!
– We have our own empty container depot.
– Save on costly container moving expenses.
– Experience seamless and efficient operations.
Experience convenience and cost savings. Contact KSP CFS today for hassle-free container stuffing.


Mr. Bruce Lee (Managing Director)
Mobile no. 082-052-7771
Email: ymlee@kspdepot.co.th

Mr. Phoomkiat Ninla-art
Mobile no. 091-738-9448
Email: phoomkiat@kspdepot.co.th

Bangkok office : Tel. 02-367-3544 – 6
Laem Chabang office : Tel. 038-196-910, 038-196-912


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Bolloré Logistics Australia คว้ารางวัล Employer of Choice ประจำปี 2023
บทความถัดไปท่าเรือยูนิไทย ขับเคลื่อนธุรกิจท่าเรือขนส่งตู้สินค้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์