Hutchison Ports ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ และผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ค่านิยม UNITY

0
2139

ณ ใจกลางเกลียวคลื่นแห่งความผกผัน ที่พัดพาให้องค์กรหลายแห่ง ในหลายอุตสาหกรรม ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงด้วยการลดขนาดองค์กร Hutchison Ports เลือกที่จะเดินหน้า และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง เสริมด้วยแรงผลักดันจากบุคลากร ที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

ภายใต้การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งขององค์กร ซึ่งปัจจุบันให้บริการท่าเทียบเรือ 52 แห่ง ใน 27 ประเทศทั่วโลก ความแตกต่างในหมู่พนักงานเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ด้วยภาษาพูด อายุ ประสบการณ์ วัฒนธรรม บุคลิก และทัศนคติที่แตกต่างกัน เพียงเฉพาะพนักงานของ Hutchison Ports Thailand (HPT) ซึ่งมีมากกว่า 1,300 คน ก็ต่างมีวัฒนธรรมและสำเนียงภาษาที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นแล้ว ยิ่งถ้ามองเครือข่ายของทั้งองค์กรในระดับโลก ระดับความแตกต่างเหล่านี้ก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวี

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้วางแนวคิดและหลักปฏิบัติสากลให้แก่พนักงานทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดประสาน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ผ่านค่านิยมองค์กรที่มีชื่อว่า ‘UNITY’

“ผมคิดว่า หาก Hutchison Portsสามารถสร้างค่านิยมหลัก และถ่ายทอดแนวความคิดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจก็จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยการเอาใจใส่ ซึ่งจะยังผลให้เรากลายเป็นองค์กรที่มีชีวิต  มีเอกลักษณ์ และสามารถยืนหยัดในธุรกิจท่าเทียบเรือได้อย่างยั่งยืน” คุณธนกฤช ประสันธวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร ของ HPT กล่าว

The Origin

ในอดีต Hutchison Ports เป็นหนึ่งธุรกิจในกลุ่มของ Holding company ซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจสื่อสาร เช่น Hutchison Telecom ธุรกิจพลังงานอย่าง HUSKY ในประเทศแคนาดา ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจค้าปลีก เช่น Watson’s Department Store และธุรกิจท่าเทียบเรือ

คุณธนกฤช ประสันธวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร ของ Hutchison Ports Thailand

ต่อมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะรวบรวมธุรกิจท่าเทียบเรือทั้งหมดเข้าด้วยกันภายใต้เครือข่ายหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน และตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด โดย Mr. Eric Ip กรรมการผู้จัดการกลุ่ม Hutchison Port ได้ริเริ่มการปรับภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะ ‘เครือข่ายท่าเทียบเรือชั้นนำของโลก’ ภายใต้ค่านิยมองค์กร ‘UNITY’  

โดยส่วนหนึ่งของแผนการปรับโฉมองค์กร ซึ่งเริ่มเดินหน้าในวันที่ 24 กันยายน 2016 นั้น คือการสร้างโลโก้สากลที่ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์กร พร้อมความหมายแฝงที่ลึกซึ้ง “เราใช้สีฟ้าเป็นตัวแทนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ สีน้ำเงินเข้ม แทนท้องทะเลที่ไพศาล และสีขาวที่พาดกลาง เป็นดั่งเส้นขอบฟ้า แสดงให้เห็นว่า ท้องฟ้าและท้องทะเลเชื่อมต่อกันเป็นเอกภาพ ดั่งเช่นองค์กร Hutchison ที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จอันยั่งยืน ณ สถานที่ที่ท้องฟ้าบรรจบกับท้องทะเลทั่วโลก” คุณธนกฤชเผย

ทั้งนี้ HPT ได้เริ่มเดินหน้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ค่านิยม UNITY ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 พร้อมกับแบ่งระยะแผนการผนวกองค์กรเป็นเอกภาพเป็นสามระยะ ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 โดยระยะที่หนึ่งมีชื่อว่า ‘Understand and Trust’ ซึ่งเป็นระยะทำความเข้าใจในความหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์กร โดยระยะดังกล่าวดำเนินการอยู่ประมาณหนึ่งปี ตั้งแต่ปี 2018 จนถึง 2019

“ภายในระยะที่หนึ่ง องค์กรได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานหลากหลายฝ่าย อาทิ จัดทำโบรชัวร์นำเสนอค่านิยม จัดการประชุม โดยให้ Change Agents นำเสนอเรื่องราวความเป็นเอกภาพในมุมมองของตัวเอง มีการเปิดตัวค่านิยม UNITY อย่างเป็นทางการ โดย Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการของ Hutchison Ports ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกวดภาพถ่าย จัดทอล์กโชว์พิเศษ เยี่ยมชมแบบแผนการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมีการทดสอบประเมินความเข้าใจค่านิยม UNITY ในช่วงปลายปี 2018” คุณธนกฤชกล่าว   

“ต่อจากนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2019 เราก็ได้เยี่ยมชมบริษัท CP และ Philip Morris (Thailand) Limited พร้อมกับให้ Change Agents วัดผลความเข้าใจค่านิยมองค์กรกับพนักงานในองค์กรดังกล่าว” คุณธนกฤชอธิบายเสริม

ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2019 เป็นเวลาที่ HPT เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่สอง ภายใต้ชื่อ ‘Accept and Adopt’ ซึ่งหมายถึงการยอมรับค่านิยมและประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยในระยะดังกล่าว มีกิจกรรมเชิญผู้บรรยายพิเศษมาพูดคุยเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ประกวดวีดิโอสั้นภายใต้หัวข้อ ‘การปฏิบัติงานอย่างไร แสดงถึงความเป็นเอกภาพ’ และประกวดเรื่องสั้น โดยมีโจทย์ให้เล่าประสบการณ์ในที่ทำงานซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม UNITY พร้อมกับวัดผลความเข้าใจในค่านิยมองค์กร ในช่วงสิ้นปี 2019

“ผลลัพธ์ของการวัดผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคนยอมรับ และได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของค่านิยมองค์กรกับการทำงานไปโดยไม่รู้ตัวแล้ว และในปีนี้ เราก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้าย คือ ‘Commit and Inspire’ ซึ่งมีใจความอยู่ที่การให้คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรพัฒนาประสิทธิภาพภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวต่อไป” คุณธนกฤชกล่าว

The UNITY

ในแต่ละตัวอักษรของค่านิยมองค์ UNITY นั้น ล้วนสื่อถึงแนวคิดสำคัญที่แฝงอยู่เบื้องหลัง โดย ‘U’ คือ ‘Unrivalled Standards’ หรือ ‘เหนือมาตรฐาน’ ซึ่งสื่อถึงการวางเป้าหมายองค์กร และสรรหาวิธีการบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับเดินหน้าตั้งเป้าหมายใหม่ต่อไปอย่างไม่จบสิ้น ภายใต้ทัศนคติที่กล้าริเริ่ม กล้านำเสนอ กล้าคิด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อมอบบริการคุณภาพที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า    

‘N’ สื่อถึงแนวคิด ‘Network Strength’ หรือ ‘สานสัมพันธ์’เรามุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กร ไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ผ่านการทำงานที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมหัวใจที่เปิดกว้าง รับฟังทุกความคิดเห็น เคารพในการตัดสินใจและประสบการณ์ของผู้อื่น โดยการดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิมนั้น คือปัจจัยในการเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนางาน ซึ่งบดบังหนทางแก้ไขสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งร่วมแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลากรที่อยู่นอกหน่วยงานของตนเอง พร้อมกับให้ความร่วมมือและทำงานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน” คุณธนกฤชอธิบาย

‘I’ สื่อถึงแนวคิด ‘Informed Decisions’ หรือ ‘คิดรอบด้าน’ ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากรของ Hutchison Ports รอบคอบ ใส่ใจในทุกรายละเอียด แม้เพียงจุดเล็กน้อย พร้อมกับพัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา

‘T’ สื่อถึงแนวคิด ‘Trusted and Honest’ หรือ ‘น่าเชื่อถือ’ ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากรของ Hutchison Ports ดำเนินงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม สุจริต รับผิดชอบต่อการกระทำ และพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

และ ‘Y’ อันเป็นค่านิยมตัวสุดท้าย ที่สื่อถึงแนวคิด ‘Your Partners’ หรือ ‘เป็นมิตรแท้’ ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานพร้อมทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก พร้อมกับช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ มีความเห็นอกเห็นใจและคิดแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่น  

Eyes on the Horizon

ในหนทางสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ ท่ามกลางความผกผัน ความหลากหลาย และความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนี้ Hutchison Ports มุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และก้าวสู่หลักชัยอย่างมั่นคง ด้วยการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากความเป็นหนึ่งเดียว และแม้อนาคตจะเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ทว่า บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

“เรามุ่งดำเนินกิจการในฐานะเครือข่ายท่าเทียบเรือชั้นนำของโลก และสิ่งที่จำเป็นยิ่งยวดสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ คือ บุคลากรทุกคนต้องยึดถือในหลักค่านิยมองค์กรเดียวกัน โดยคำว่า UNITY นั้น สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรอย่างชัดเจนที่สุด”

“UNITY เป็นค่านิยมองค์กรแห่งความเป็นหนึ่งเดียว โดยภายใต้เครือข่ายที่สอดประสานนี้ เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพปฏิบัติการ และเสริมคุณภาพบริการ เราตั้งใจมั่นว่าจะก้าวให้ไกล และไปให้สูงเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ขณะที่มอบบริการภายใต้มาตรฐานสูงสุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญทุกๆ ราย” คุณธนกฤชให้คำมั่นสัญญา


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ท่าเรือพนมเปญสั่งซื้อเครน RTG SmartPower ของ Kalmar เสริมประสิทธิภาพปฏิบัติการ
บทความถัดไปTNSC เผยยอดส่งออก ก.ค. คาดส่งออกไทยปี 2020 หดตัว 10 เปอร์เซ็นต์