สำหรับ Hutchison Ports Thailand (HPT) การมอบบริการที่เหนือมาตรฐาน (Unrivalled Standards) เป็นหนึ่งในค่านิยมที่ องค์กรยึดถือมาตลอด โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมและสรรสร้างนวัตกรรมที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่กระบวนการขนส่ง

ปีนี้ HPT ได้พัฒนาระบบ Automated Gate Operation System หรือ บริการประตูตรวจสอบตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการผสานแนวคิดการให้บริการแบบ Self Service ประกอบกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย และขบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับการให้บริการของท่าเทียบเรือ HPT ไปอีกขั้น

แนวคิดการให้บริการแบบ Self Service มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานผ่านคนกลาง ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานผ่านเจ้าหน้าที่

ในกรณีของประตูตรวจสอบตู้สินค้าอัตโนมัติ แต่เดิมผู้ขับหัวลากจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งตู้สินค้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูตรวจสอบ รอการตรวจสอบเอกสาร สภาพตู้สินค้า หมายเลขซีลล็อคตู้สินค้า และทะเบียนรถหัวลาก เป็นต้น เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วจึงรับเอกสารใบงานและคิวรับตู้สินค้า เพื่อเข้ารับ-ส่งตู้สินค้าภายในลานตู้สินค้าต่อไป

ขั้นตอนเหล่านี้ สามารถก่อปัจจัยด้านลบต่อการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วนหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานที่ประตูตรวจสอบใช้ระยะเวลานานขึ้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องในลักษณะลูกโซ่สำหรับรถหัวลากคันอื่นๆ ที่รอคิวอยู่บริเวณหน้าประตูฯ

ตั้งแต่ HPT เปิดให้บริการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทฯ ยึดมั่นในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด และ ยังคงมุ่งมั่นหาแนวทางปรับใช้เครื่องมือเหล่านี้มาพัฒนาการปฏิบัติการที่ท่าเทียบเรือในเครืออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำหรับระบบ Automated Gate Operation System บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการให้บริการตนเองของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ได้แก่

  1. เทคโนโลยี Optical Character Recognition: OCR เป็นเทคโนโลยีแปลงข้อมูลจากภาพเป็นไฟล์ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ HPT ได้นำ OCR มาปรับใช้เพื่อเก็บข้อมูลตู้สินค้า ซีลที่คล้องประตูตู้สินค้า ฉลากที่ติดบนตู้สินค้า และความเสียหายที่เกิดกับตู้สินค้า แล้วแปลงค่าเป็นไฟล์ข้อมูลส่งมาที่ระบบปฏิบัติการประตูตรวจสอบสินค้าอัตโนมัติ
  2. อุปกรณ์ RFID Tag เป็นอุปกรณ์ที่ HPT ใช้ระบุข้อมูลทะเบียนรถบรรทุกเข้า-ออก ด้วยการอ่านสัญญานคลื่นความถี่วิทยุผ่านทางเสาอากาศ (RFID Reader) และรับสัญญาณตอบสนองจาก RFID Tag ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาหรือแผ่นบังลมของรถหัวลากตู้สินค้า
  3. ตู้ Kiosk เป็นอุปกรณ์ออกสลิปบัตรผ่านเข้าประตูพร้อมระบุตำแหน่งรับ-ส่งตู้ ในลานตู้สินค้า เพื่อให้พนักงานขับรถหัวลากสามารถนำส่งตู้สินค้าหรือรับตู้สินค้าในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยผู้ขับรถหัวลากเพียงยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชัน UBI หรือใช้บัตรประชาชนเสียบที่ช่องรับบัตร ตู้ Kiosk ก็จะออกใบสลิปให้ทันที่เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนจากประตูตรวจสอบอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญที่สุดในการโอบรับกระบวนการทำงานแบบใหม่ให้สอดรับกับการปฏิบัติการท่าเทียบเรือโดยรวม คือ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการท่าเรือที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น เบื้องหลังการปฏิบัติการท่าเทียบเรือในเครือ Hutchison Ports ทั่วโลก คือระบบปฏิบัติการท่าเรือ ‘nGen’ ซึ่งบริษัทฯ ออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ทุกข้อมูลสำคัญในกระบวนการขนส่งภายในท่าเทียบเรือเชื่อมถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อ

การเพิ่มระบบ Automated Gate Operation System เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ nGen ได้ยกระดับการทำงานแต่ละภาคส่วนให้สามารถสอดประสานอย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ การเชื่อมต่อข้อมูล ณ ประตูตรวจสอบในรูปแบบดิจิทัลที่รวดเร็วและถูกต้องกับระบบปฏิบัติการหลัก ทำให้กระบวนการทำงานในส่วนประตูตรวจสอบสินค้าไม่เพียงมีความโปร่งใสมากขึ้น แต่ยังส่งผลบวกต่อการปฏิบัติการท่าเทียบเรือในองค์รวมให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้MSC เตรียมเข้าร่วมงาน AFCC พร้อมเชื่อมต่อตลาดกาแฟแอฟริกาสู่ตลาดโลก
บทความถัดไปCEVA Logistics ในสเปนได้รับรางวัลจากการโครงการทางเดียวกันไปด้วยกัน