ข้อกำหนดการใช้งาน

คุณสามารถใช้ เผยแพร่ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เรียบเรียงโดย เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับอนุญาต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้ ถือเป็นการที่คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานตามที่ระบุในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้ง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นทางกฎหมาย ทางเว็บไซต์ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ธุรกิจ หรือการค้าใดๆ ด้วยเหตุนี้ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเองทั้งหมดต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้

เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม และเจ้าหน้าที่ของ เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงการขาดหายของข้อมูล ความไม่ถูกต้องของข้อมูล ความไม่ครบถ้วนของข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ และความล้มเหลวด้านการสื่อสาร

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่ภายใน (และงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องหรือการปรับปรุงจากเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพประกอบ ไฟล์ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง เพลง วิดีโอ ข้อมูล เนื้อหา สาระ

ผลิตภัณฑ์ บริการ, URL, เทคโนโลยี เอกสาร และคุณลักษณะเชิงปฏิสัมพันธ์ (รวมเรียกว่า «เนื้อหาเว็บไซต์») และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเป็นของเรา ผู้อนุญาต หรือทั้งสองฝ่าย

หากคุณดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆ จากเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าสำเนาดังกล่าวมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และคุณจะไม่ทำสำเนาหรือลบหรือปิดบังลิขสิทธิ์หรือการแจ้งเตือนหรือคำอธิบายสัญลักษณ์อื่นๆ ที่อยู่ในข้อมูลดังกล่าว

สิทธิ์การเข้าถึง

เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม ยังสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือจากที่อยู่ IP ของบุคคลใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม

โดย เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับว่า เทรด แอนด์ โลจิซทิคซ์ สยาม จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการอ้างอิงเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์นี้บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย