THE INDUSTRY

ตลาดอาหารแช่แข็งของประเทศสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยคาดว่าอาจมีมูลค่าสูงขึ้นจนถึง 141.1 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024 ทั้งนี้ เนื้อสัตว์แช่แข็งมีสัดส่วนการตลาดที่มากที่สุดของประเทศ ด้วยสัดส่วนกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2016 และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากมุมมองด้านบวกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็ง

Mr. Darren Lee ผู้อำนวยการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ Jurong Cold Store (JCS) ประเทศสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม Cold Chain ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และเพื่อเสริมความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยความท้าทายที่พบทั่วไปในการดำเนินงานก็คือ การเน่าเสียของอาหารเนื่องจากการตั้งค่าอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์เนื่องด้วยสภาพอุณหภูมิที่เย็นจัด และกระบวนการ Cold Chain ที่ไม่เหมาะสม

การมุ่งเน้นสร้างคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวของผู้เล่นรายใหญ่นั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิจำเป็นต้องมีระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อเวลาและอุณหภูมิจะได้รับการนำเข้าและส่งออกจากคลังสินค้าอย่างเหมาะสม

“ทีมงานของ Swisslog เข้าใจความต้องการและข้อกำหนดต่างๆ ของเราเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีและโซลูชันอันทันสมัยเข้ามาช่วยให้คลังสินค้าแห่งใหม่นี้เป็นไปตามที่เราคาดหวัง” Mr. Darren Lee ผู้อำนวยการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ Jurong Cold Store (JCS) ประเทศสิงคโปร์ กล่าว

THE CUSTOMER

จากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญในด้านอาหารแช่แข็งและโลจิสติกส์ Cold Chain กว่า 20 ปี JCS จึงเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม สำหรับการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารระดับสูงสุด ซึ่งยังคงปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อมอบบริการครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่ บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนส่งสินค้า บริการดำเนินเอกสารนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งบริการเพิ่มมูลค่าต่างๆ อาทิ บริการหยิบและแพ็คสินค้า บริการแยกหีบห่อ บริการติดป้ายสินค้า และบริการแพ็คสินค้าใหม่ JCS จึงวางแผนสร้างอุปกรณ์ยกขนสินค้าที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะแช่แข็ง และคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นด้วย WMS ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในทุกกระบวนการตลอด Cold Chain มีความโปร่งใสและสามารถเข้าถึงได้

THE BRAWN BEHIND THE OPERATION

ท่ามกลางความตึงตัวในตลาดแรงงาน การเฟ้นหาพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานในอุณหภูมิที่ต่ำมาก เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง ระบบอัตโนมัติที่บูรณาการเข้ากับการออกแบบอาคารได้อย่างสมบูรณ์ ผนวกกับการบริหารจัดการขั้นสูงจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย โดยหลังจากการร่วมงานกับ Swisslog มากว่าสองปี JCS ก็สามารถพัฒนาคลังสินค้าแช่แข็งที่ทันสมัย พร้อมระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) โดยใช้เครน (Vectura) ยกขนสินค้า ได้เป็นผลสำเร็จ

Vectura ได้รับการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถยกสินค้าได้สูงถึง 50 เมตร เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอยตามแนวระนาบของอาคารคลังสินค้าแห่งนี้ นอกจากนี้ Vectura ยังสามารถยกสินค้าขนาดใหญ่ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เรือหรือตัวถังรถ เทคโนโลยีนี้ ทำให้การปฏิบัติงานระหว่างจุดกระจายสินค้าทั้งด้านนอกและด้านในคลังสินค้าแช่แข็งเป็นไปอย่างแม่นยำและไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นการรับประกันความถูกต้องของสินค้าคงคลังและคุณภาพของผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่เก็บรักษาเอาไว้

ระบบหยิบสินค้า ณ จุดที่กำหนด ทำให้การหยิบสินค้ารวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องปฏิบัติงานในคลังสินค้าแช่แข็ง

อนึ่ง เนื่องด้วยอุณหภูมิแช่แข็ง -22 องศาเซลเซียส ที่สร้างความยากลำบากให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน JCS จึงได้นำโซลูชันระบบหยิบสินค้า ณ จุดที่กำหนด (goods-to-person) ซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ปฏิบัติงานมาปรับใช้ที่คลังสินค้า โดยระบบจัดการคลังสินค้า SynQ ของ Swisslog จะสั่งการ Vectura ให้ยกแพเล็ตบรรจุสินค้าออกจากคลังสินค้าแช่แข็ง ASRS และส่งต่อไปยังระบบสายพานซึ่งจะนำสินค้าไปยังจุดหยิบสินค้าในห้องที่มีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส โดยพนักงานจะหยิบสินค้าจากแพเล็ตตามรายการคำสั่งซื้อซึ่งมีทั้งหมดสี่รายการ หลังจากนั้นแพเล็ตบรรจุสินค้าที่หยิบออกมาจะถูกห่อพันด้วยฟิล์มใส ก่อนที่จะผ่านการสแกน และจัดวางบนสายพานกลับไปเก็บยังคลังสินค้าแช่แข็ง ASRS เพื่อรอการจัดส่ง โดยคลังสินค้าแห่งนี้ มีจุดหยิบสินค้า ณ จุดที่กำหนดทั้งหมดสี่จุด และการใช้ระบบหยิบสินค้าอัตโนมัติจากในคลังสินค้าแช่แข็ง ช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัด และเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว และความแม่นยำในการดำเนินงานด้วย

THE BRAINS BEHIND THE OPERATIONS

ขณะที่ ASRS นั้นเป็นเหมือนแขนขาของคลังสินค้าแห่งนี้ ระบบจัดการคลังสินค้า SynQ ของ Swisslog ก็เปรียบเสมือนมันสมองที่ทำให้คลังสินค้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสม คลังสินค้าก็อาจสูญเสียรายได้จากอุณหภูมิที่ผันผวนหรือข้อมูลสินค้าที่บกพร่อง ในการนี้ SynQ จึงสามารถแก้ปัญหามีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ชาญฉลาด และเชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์อัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยพนักงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ

ระบบจัดการคลังสินค้า SynQ มันสมองเบื้องหลังการปฏิบัติการอัตโนมัติ

ชุดซอฟต์แวร์ SynQ ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่สร้างขึ้นตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ การไหลของสินค้า (MFC/WCS) การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ (ACS) และศูนย์กลางการควบคุมในจุดเดียว (SPOC) ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานแบบครบวงจรเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

MFC สามารถแสดงแผนผังของศูนย์กระจายสินค้าได้ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงตรรกะ โดยมีหน้าที่หลักในการควบคุมการไหลของสินค้า และปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์ยกขนสินค้า ขณะที่ ACS จะถูกใช้งานเพื่อการสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ยกขนสินค้าแบบเฉพาะบางประเภท โดยระบบ MFC และ ACS จะปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งของ SynQ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในคลังสินค้าแช่แข็งนั้นมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลความเคลื่อนไหวของอาหารแช่แข็งที่ครอบคลุม ควบคู่ไปกับการประสานงานระหว่างระบบอัตโนมัติที่ไร้รอยต่อ

นอกจากฟังก์ชันหลักที่กล่าวมาข้างต้น SynQ ยังสามารถสร้างภาพเสมือนพร้อมถ่ายทอดผ่านระบบศูนย์กลางการควบคุมในจุดเดียว (SPOC) ซึ่งมีหน้าจอต่างๆ ในการทำงานที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการและผู้จัดการคลังสินค้าสามารถปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับระบบในรูปแบบเดียวกัน และสามารถสื่อสารได้อย่างทั่วถึงผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ โดย SPOC จะทำหน้าที่สร้างภาพเสมือนของอุปกรณ์อัตโนมัติ และแสดงการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ และแสดงสถานะของระบบอุปกรณ์ยกขนสินค้าไว้ภายในหนึ่งหน้าจอ

การถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบนี้ ทำให้พนักงานคลังสินค้าแช่แข็งของ JCS สามารถบริหารและควบคุมระบบอัตโนมัติได้จากภาพเสมือนจริงผ่านอินเตอร์เฟส SPOC โดยไม่ต้องปฏิบัติงานในคลังสินค้าที่มีระดับอุณหภูมิต่ำถึง -22 องศาเซลเซียส ผู้ใช้งานสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และรับข้อมูลสถานะระบบอัตโนมัติ ข้อมูลสินค้า และข้อมูลอัปเดทเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านอินเตอร์เฟส SPOC

BENEFITS

ระบบอัตโนมัติครบวงจรของ Swisslog ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีหน่วยการจัดเก็บ (SKU) ที่หลากหลาย ลดภาวะอุณหภูมิผันผวน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย จึงสามารถตอบสนองความต้องการปฏิบัติการคุณภาพสูงตามที่ JCS คาดหวัง

ปัจจุบัน JCS มีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น จากการนำเสนอรูปแบบบริการได้อย่างหลากหลาย ทั้งบริการแบบครบวงจรและบริการปลีกย่อย อาทิ การติดตามสินค้านอกสถานที่ เป็นต้น Swisslog ได้สนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Cold Chain แบบ 3PL รายนี้ ให้สามารถส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดได้ตามคำมั่นสัญญา และตอบโจทย์ความต้องการคลังสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเสริม

FACTS AND FIGURES AT A GLANCE

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

อุณหภูมิในคลังสินค้าแช่แข็ง-22 องศาเซลเซียส
ความสูง35 เมตร
จุดวางแพเล็ต11,000 จุด บนชั้นวางสินค้าแบบ Double deep
เครนยกสินค้า Vectura5 ตัว

ระบบหยิบสินค้า

อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ17 องศาเซลเซียส
จุดหยิบสินค้า (Goods-to-person)4 จุด
รถยกแพเล็ต2 คัน

อุปกรณ์ยกขนสินค้า

สายพานเลื่อนแพเล็ตรุ่น Swisslog ProMove

ระบบปฏิบัติการ

ระบบจัดการคลังสินค้า SynQ และอินเตอร์เฟส SPOC


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Carrier Transicold เสริมประสิทธิภาพระบบ EverFRESH ยืดอายุสินค้าเน่าเสียง่าย
บทความถัดไปCNC เปิดตัวบริการขนส่งสินค้าทางเรือ เชื่อมเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
Satida Tinarak is a fresh writer who loves to read political novels or even constitutional law. Politics news is a subject that she never gets tired of.