กทท. นำระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ในงานท่าเรือและบริหารทรัพย์สิน

0
2712
DCIM/108MEDIA/DJI_0570.JPG

คุณกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เผยว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานในด้านการแสดงผลระบบแผนที่ ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงการบริหารงานสนับสนุน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ  

นวัตกรรม GIS เป็นนวัตกรรมที่มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ พิกัด พร้อมทั้งระดับความสูงต่ำ (Spatial Data) ได้แก่ แผนที่ แผนผัง และระบบข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Descriptive Data) โดยสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทั้ง 2 ประเภท ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

คุณกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กทท. ได้ติดตั้งระบบ GIS ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android โดยให้บริการหน่วยงานภายใน ได้แก่ ฝ่ายการช่าง ฝ่ายการร่องน้ำ กองบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำข้อมูลจากระบบมาใช้ปฏิบัติงานสองส่วน ได้แก่ ข้อมูลด้านการสำรวจพื้นที่ และชั้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์กร

โดยฝ่ายการช่างจะนำข้อมูลด้านการสำรวจพื้นที่ของ กทท. มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร และฝ่ายการร่องน้ำจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารท่าเรือ หลักผูกเรือ เส้นทางนำร่องเดินเรือ และด้านกายภาพและภูมิประเทศ ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของ กทท. จะเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองบริหารสินทรัพย์ของ องค์กร เช่น ระบบข้อมูลโฉนดที่ดิน ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลอาคารพาณิชย์ ข้อมูลอาคารต่างๆ ของ กทท.

ทั้งนี้ กทท. จะดำเนินการปรับปรุงระบบ GIS ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเป็นโครงการนำร่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ครั้งแรกของโลก! เรือขนส่งสินค้าซีรีส์ใหม่จาก Yang Ming ได้รับการรับรอง ABS Smart Ship
บทความถัดไปU-Ming Marine ขยายความร่วมมือกับ StormGeo
Satida Tinarak is a fresh writer who loves to read political novels or even constitutional law. Politics news is a subject that she never gets tired of.