SCG Logistics Import – Export Service Center หรือที่เรียกว่าคลังสินค้า ESC, คือ “ศูนย์บริการด้านการขนส่งครบวงจร” ที่ตั้งอยู่ในใจกลาง EEC ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตรจากท่าเรือแหลมฉบัง) สำหรับลูกค้าของ SCGL ไม่ว่าจะเป็น บริการจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การขนส่งทางถนนรวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยทีมที่มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยยกระดับการปฏิบัติการ และการวางแผนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะศูนย์บริการด้านการขนส่งครบวงจร SCGL มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการการจัดเก็บสินค้า และจัดการสินค้าตั้งแต่รับมอบจนถึงปลายทางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น ระบบกล้องอัจฉริยะภายในคลังสินค้า

กระบวนการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและตู้สินค้าแบบเดิม

การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์สินค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์ ที่สามารถพบได้ทั่วไปในโรงงานผลิต ท่าเรือ และคลังสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก อย่างคลังสินค้า ESC ของ SCGL

ในกระบวนการชั่งน้ำหนักแบบเดิมนั้น เมื่อรถบรรทุกสินค้าเดินทางมาถึงเครื่องชั่งน้ำหนัก เจ้าหน้าที่จะทำการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในโปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนัก ได้แก่ น้ำหนักที่ชั่งได้  หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สินค้า  โดยเมื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจะทำการแจ้งให้รถบรรทุกขับออกจากเครื่องชั่งน้ำหนัก

อย่างไรก็ตาม การทำงานแบบเดิมโดยใช้มนุษย์นั้นมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ปัญหาจากการทำงานผิดพลาด (human error) และทำให้การติดตามการทำงานจากส่วนกลางทำได้ยาก (standalone process with low visibility) นอกจากนี้โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเดิมมักจะไม่ได้รองรับการปรับแต่งและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ต่างๆจึงทำให้ยากที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อยกระดับการทำงาน ดังนั้นการชั่งน้ำหนักแบบเดิมจึงอาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

ยกระดับการทำงานแบบเดิม ด้วยการเสริมระบบอัตโนมัติ

เพื่อยกระดับกระบวนการชั่งน้ำหนัก (transformation) โดยการเสริมระบบอัตโนมัติเข้าไปกับกระบวนการทำงานเดิม (process digitization) ถือว่าเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติที่สูงเนื่องจากในพื้นที่การทำงานส่วนมากมีเครื่องชั่งน้ำหนัก ห้องชั่งและระบบโปรแกรมชั่งน้ำหนักเดิม

ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับกระบวนการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์ที่คลังสินค้า SCGL ESC ระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกอัตโนมัติ เวริลี วิชั่น จึงถูกนำมาพิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงานแบบเดิม โดยมีรายละเอียดระบบและอุปกรณ์การติดตั้งดังนี้

 • ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถบรรทุกอัตโนมัตที่รองรับการอ่านจังหวัดภาษาไทย
 • ระบบกล้องอ่านหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอัตโนมัติ
 • ระบบแสดงผลสำหรับการบริหารจัดการและควบคุมการทำงาน (Monitoring and Management Interface)
 • ระบบเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักเดิม
 • ระบบเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า  (SCGL Warehouse Management System)

เป้าหมายในการยกระดับกระบวนการทำงาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลภาพที่เป็นมาตรฐาน
 • เพิ่มการมองเห็นในกระบวนการทำงาน (Operation Visibility)
 • เสริมศักยภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนกลาง

ความท้าทายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานจริง

จากประสบการณ์การผสานเทคโนโลยีในกระบวนการทำงานของเวริลี วิชั่น ความท้าทายในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดประกอบไปด้วย

 • การปรับแต่งระบบ (System Optimization) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้งานจริง
 • การเชื่อมต่อระบบกับการทำงานเดิมแบบไร้รอยต่อ (Seamless Process integration)

โดยในกรณีของคลังสินค้า SCGL ESC ทีมงานของ เวริลี วิชั่น ได้ร่วมงานกับทีมคลังสินค้า ESC อย่างใกล้ชิดในการสำรวจพื้นที่ และศึกษาขั้นตอนการทำงานแบบเดิมอย่างละเอียด เพื่อทำการออกแบบกระบวนการทำงาน และวางแผนติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ในการปรับแต่งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (System Optimization) เวริลี วิชั่น ได้ออกแบบการติดตั้งระบบที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานีชั่งน้ำหนักเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์การทำงานของคลังสินค้า SCGL ESC ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

ในด้านของการเชื่อมต่อระบบกับการทำงานเดิมแบบไร้รอยต่อ (seamless operation integration) ประกอบกับเป้าหมายในการยกระดับการทำงานโดยไม่กระทบกระบวนการทำงานเดิม  เวริลี วิชั่น ได้เชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก (WSA) และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าเดิม (WMS) ผ่านระบบ API

นอกจากนี้เพื่อทำการส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ เวริลี วิชั่น ได้ทำการทดสอบการทำงานจริง (Test Run) และวัดผลความแม่นยำของระบบ (Accuracy Test) ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงทั้งหมดเพื่อการันตีคุณภาพและผลลัพธ์การยกระดับการทำงานที่ใช้งานได้จริง (Process Transformation Goal)

มิติใหม่ของระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ คลังสินค้า ESC

จากการติดตั้งระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอัตโนมัติ เวริลี วิชั่น เมื่อรถบรรทุกเดินทางมาถึงสถานีชั่งน้ำหนัก กล้องจะทำการเก็บข้อมูลทะเบียนรถ จังหวัดภาษาไทย หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สินค้า รวมถึงภาพหลักฐานของทะเบียนรถและตู้สินค้า แบบอัตโนมัติ จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (pre-advised data) จากระบบบริหารจัดการคลังสินค้า SCGL ESC (WMS) และข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (Ready-to-Use Database) เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบย้อนหลัง

นอกจากนี้ ด้วยระบบแสดงผลและบริหารจัดการระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ (Central Weight Scale System Monitoring and Management Interface) ทำให้ทีมบริหารจัดการคลังสินค้า ESC สามารถติดตามและเข้าถึงข้อมูลการทำงานได้แบบ Real-Time ผ่านระบบกล้องและหน้าต่างแสดงผล เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการมองเห็น (Process Visibility)

ผลลัพธ์การยกระดับการทำงานด้วย ระบบอัตโนมัติ

หลังจากที่คลังสินค้า SCGL ESC ได้อัพเกรดการทำงานแบบเดิมด้วยระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์สินค้าของ เวริลี วิชั่น ที่เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเดิมแบบไร้รอยต่อ การทำงานรูปแบบใหม่นั้นทำให้ผู้จัดการคลังสินค้าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการค้าได้ในหลายมิติ เช่น

 • สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จากข้อมูลแผนงานรถเข้า-ออกคลังสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานร่วมกับระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ
 • เพิ่มความถูกต้องของการเก็บข้อมูลรถบรรทุกและตู้สินค้า ณ สถานีชั่งน้ำหนักได้มากกว่า 95.00% ด้วยระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถบรรทุกและหมายเลขตู้สินค้าอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมเครื่องชั่งเดิม
 • ลดการใช้งานบุคคลากรในการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ด้วยการเก็บข้อมูลจากกล้องที่เชื่อมต่อกับระบบจัดคลังสินค้า (WMS) แบบอัตโนมัติ ทำให้การบริหารจัดการบุคคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการลดการทำงานที่มีมูลค่าน้อย
 • เพิ่มการมองเห็นและการจัดทำรายงานจากส่วนกลาง (Process Visibility) จากระบบแสดงผล บริหารจัดการและควบคุมการทำงาน (Monitoring and Management Interface)
 • สร้างฐานข้อมูลดิจิทัล ของกระบวนการชั่งน้ำหนัก ที่พร้อมใช้งาน (ready-to-use) และมีความหยืดหยุ่นสูงในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบบริหารจัดการ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ก้าวถัดไป สำหรับการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบสแกนเอกสารอัตโนมัติ และสถานีบริการตนเอง (Self-Service Kiosk)

จากประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมของ เวริลี วิชั่น กระบวนการชั่งน้ำหนักรถแบบดั้งเดิมที่มีกระบวนการซับซ้อนมากขึ้น เช่น การยืนยันข้อมูลจากเอกสารขนส่งต่าง ๆ เวริลี วิชั่นจึงแนะนำให้นำระบบเครื่องสแกนเอกสารอัตโนมัติ หรือ สถานีบริการตนเอง (Self-Service Kiosk) มาใช้งาน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการทำงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น และพัฒนาให้รูปแบบการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ แบบไร้รอยต่อ

โดยข้อมูลในเอกสารที่ถูกสแกนผ่านระบบเครื่องสแกนเอกสารอัตโนมัติจะถูกจัดเก็บและส่งไปตรวจสอบกับระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ระบบจัดการการขนส่ง (TMS) แบบอัตโนมัติ เพื่อลดการทำงานด้วยมือ (Manual) และลดความผิดพลาดของมนุษย์ (human error) ขณะเดียวกันระบบสถานีบริการตนเอง (self-service kiosk) ก็มอบทางเลือกในการประสานงานระหว่างคนขับกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในกรณีที่เกิดปัญหา รวมถึงการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จำเป็นจากพนักงานขับรถสามารถทำได้อย่างราบรื่น

เกี่ยวกับ เวริลี วิชั่น

เวริลี วิชั่น คือ ผู้ให้บริการ Digital Logistics and Supply Chain System Integrator แบบครบวงจร ของคนไทย ที่มีความชำนาญในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ระบบเฉพาะทาง (Customized Solution) โดยทีมที่มีประสบการณ์ในการประสานนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ด้วยวิสัยทัศน์ของ เวริลี วิชั่น ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์การทำงานจริงของธุรกิจ และส่งมอบผลลัพธ์การยกระดับการทำงาน (Digital Transformation) แบบไร้รอยต่อที่สามารถวัดผลได้ ไม่เพียงแต่การใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านบทความเกี่ยวกับ เวริลี วิชั่น เพิ่มเติมได้ที่ : www.verilyvision.com


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CULINES เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในมาเลเซีย
บทความถัดไปONE เปิดบริการ Singapore India Express (SIX) ขยายเครือข่ายบริการเชื่อมสิงคโปร์-อินเดีย