ONE ประกาศยกระดับบริการ MIM เพิ่มความถี่ของรอบการเดินเรือ

0
156

สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ประกาศยกระดับบริการ Maputo/Mombasa – India – Middle East (MIM) ด้วยการเพิ่มความถี่การปฏิบัติจากรายสองสัปดาห์เป็นรายสัปดาห์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

สืบเนื่องจากการดำเนินการปรับปรุงบริการในครั้งนี้ สายการเดินเรือฯ จะดำเนินการเพิ่มจำนวนเรือที่ปฎิบัติการในบริการ MIM โดยจะเริ่มต้นดำเนินการด้วยความถี่รายสัปดาห์สำหรับขา westbound จากท่าเรือ Jebel Ali ในวันที่ 20 มกราคม และขา eastbound จากท่าเรือ Mombasa ในวันที่ 31 มกราคม

ทั้งนี้ บริการ MIM จะปฏิบัติการในเส้นทางเดิม โดยมีรอบการวนเรือเริ่มต้นจาก Jebel Ali ไปยัง Mundra, Mombasa และ Maputo ก่อนจะวนกลับไปยัง Jebel Ali อีกครั้ง


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Yokohama Daikoku Terminal C-4 เปิดปฏิบัติการระบบบริหารจัดการลานตู้สินค้า
บทความถัดไปHapag-Lloyd บรรลุการเข้าถือหุ้น Spinelli Group