ทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ความเชี่ยวชาญด้านบริการขนส่งสินค้าทางบกแบบครบวงจร และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ล้วนส่งเสริมให้ Inter Connections Logistics ก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าดาวรุ่งที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลากหลายระดับ ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ

ด้วยอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดนับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2013 ปัจจุบัน Inter Connections Logistics พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จบทใหม่ในทศวรรษแห่งความท้าทาย ด้วยบริการขนส่งสินค้าทางบกแบบครบวงจร ทั้งการขนส่งในประเทศและการขนส่งข้ามพรมแดน พร้อมจุดเด่นด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกรายเหมือนเป็นคนพิเศษ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณชยุต ไตรพิพิธสิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Inter Connections Logistics เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการที่ส่งเสริมให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ภายในไม่กี่ปีหลังก่อตั้งบริษัท รวมไปถึงเคล็ดลับและแนวทางการบริหาร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบบริการแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นทุกขั้นตอน

Based on Extensive Experience

บริษัท Inter Connections Logistics ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 ด้วยเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านบริการขนส่งทางบกภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นจุดเด่นในการนำเสนอบริการแบบครบวงจร (one-stop service) พร้อมการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

คุณชยุต กล่าวว่า “ผมเริ่มต้นการทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งนั่นทำให้ผมได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมไปถึงอุปสรรคต่างๆ ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และทางลูกค้าต้องการการซัพพอร์ทในจุดนี้มาโดยตลอด จากนั้นผมจึงได้หารือกับทางผู้ใหญ่และตัดสินใจก่อตั้งบริษัท Inter Connections Logistics ขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า พัฒนาโซลูชันที่สามารถจัดการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมนำเสนอบริการจัดการขนส่งสินค้าทางบกแบบครบวงจร โดยที่บริษัทของเราจะทำหน้าที่ดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนการขนส่ง และช่วยดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นไปที่การขนส่งสินค้าทางบกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งข้ามพรมแดนก็ตาม”

คุณชยุต ไตรพิพิธสิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Inter Connections Logistics

Land Freight Specialist

Inter Connections Logistics ให้บริการขนส่งทางบกแบบครบวงจร (one-stop service) สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าประเภทน้ำมัน สินค้าอันตราย สินค้ากลุ่มอาหาร สินค้าทั่วไป และอื่นๆ ทั้งการขนส่งภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลักทางภาคตะวันออกของไทย อย่าง EEC รวมถึงการขนส่งข้ามพรมแดน ไปยัง มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ปฏิบัติการทั้งรถบรรทุกที่เป็นของบริษัทเองและรถบรรทุกของบริษัทพันธมิตร

คุณชยุต กล่าวว่า “จุดเด่นของเราคือการรับฟังความต้องการของลูกค้า เอาใจใส่ และให้บริการลูกค้าแบบ one-stop service โดยเราจะสนับสนุนลูกค้าทั้งด้านการขนส่งและการดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าอันตราย สินค้ากลุ่มอาหาร และน้ำมัน รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ อีกทั้งยังคอยติดตามสถานะของเอกสารเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าเอกสารต่างๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งมีเพียงบริษัทผู้ให้บริการขนส่งทางบกไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ดำเนินการทุกขั้นตอนให้กับลูกค้า เราจึงมั่นใจว่านี่คือจุดแข็งของเราในเรื่องของการให้บริการลูกค้า”

จุดเด่นของเราคือการรับฟังความต้องการของลูกค้า เอาใจใส่ และให้บริการลูกค้าแบบ one-stop service โดยเราจะสนับสนุนลูกค้าทั้งด้านการขนส่งและการดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าอันตราย สินค้ากลุ่มอาหาร และน้ำมัน รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ อีกทั้งยังคอยติดตามสถานะของเอกสารเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าเอกสารต่างๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนใด

Security Control

นอกเหนือจากข้อได้เปรียบด้านบริการแบบครบวงจรแล้ว ทาง Inter Connections Logistics ยังยึดมั่นในหลักการด้านความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยในการปฏิบัติการและความปลอดภัยของสินค้า โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ และมีโครงการฝึกอบรมการขับขี่แบบเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและพนักงานขับรถมีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการในระดับสูงสุด

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังหมั่นตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของยานพาหนะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายานพาหนะทุกคันอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ พร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาอีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการยานพาหนะขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ โดยได้มีการติดตั้งระบบ GPS คอยติดตามตำแหน่งของรถบรรทุกทุกคัน รวมถึงระบบกล้อง CCTV ภายในห้องคนขับรถเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และป้องกันความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติการ พร้อมทีมงานประจำสำนักงานที่คอยติดตามสถานะรถบรรทุก ตรวจสอบสถานะการขนส่ง และให้การสนับสนุนพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของลูกค้าทุกราย

“นอกเหนือจากความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสินค้าทุกชิปเมนท์ของลูกค้าทุกรายที่เราให้บริการ ทั้งในแง่ของระบบการจัดการ ขั้นตอนการปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่เราใช้ในการขนส่งสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ตู้ ISO Tank ที่เราใช้ในการขนส่งให้แก่ลูกค้านั้นเราก็เลือกใช้ตู้ที่เป็นตู้ food grade ซึ่งใช้สำหรับการบรรจุสินค้าประเภทอาหารเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ทั้งด้านความสะอาดและความปลอดภัยตลอดการขนส่ง” คุณชยุต กล่าว

Ambitious Plan

จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ Inter Connections Logistics ทำให้บริษัทฯ ได้วางแผนต่อยอดความสำเร็จผ่านการขยายขอบข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มฐานการให้บริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น “ปัจจุบันเรามีการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอยู่ที่ประมาณ 400 เที่ยวต่อเดือน ทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง ดังนั้น เราจึงวางแผนในการขยายกองรถบรรทุกของเรา ภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้าและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีการศึกษาแผนการขยายเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกข้ามพรมแดน จากเดิมที่ขนส่งข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ไปสู่เส้นทางการขนส่งจากไทยไปยังยุโรป โดยผ่านเส้นทางรถไฟ ลาว-จีน และจีน-ยุโรป เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ในการขนส่งสินค้าไปยังยุโรป” คุณชยุต กล่าวปิดท้าย

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน แม้ Inter Connections Logistics จะเพิ่งเปิดให้บริการในอุตสาหกรรมฯ มาเพียงไม่กี่ปี แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทฯ และการได้รับการยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมฯ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จตลอดระยะแรกของการเปิดให้บริการ ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความสำเร็จเหล่านี้ล้วนมีผลมาจากแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ภายใต้แนวคิด ‘กล้าคิด กล้าทำ กล้าลงทุน’ จนส่งผลให้ Inter Connections Logistics ก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่งทางบกของไทยได้อย่างเต็มตัว


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ท่าเรือ Tanjung Pelepas ทุ่มกว่า 150 ล้านยูโร ขยายขีดความสามารถการรองรับสินค้า
บทความถัดไปBolloré Logistics เปิดตัวโซลูชัน SEAalternative