ONE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Container Shipping Summit ใน Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น

0
959
ONE QUOTE

Ocean Network Express (ONE) ประกาศจัดการประชุมสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้า Container Shipping Summit ในวันที่ 16 มีนาคมที่จะถึงนี้ ในพื้นที่ Dejima ซึ่งตั้งอยู่ใน Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมือง Nagasaki บริษัท Anchor Ship Partners และบริษัท KOZO KEIKAKU ENGINEERING

เนื่องจากอุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าทวีความซับซ้อนมากขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ส่งผลให้ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ ขึ้นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ONE จึงตัดสินใจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดการขนส่งตู้สินค้าขึ้นในครั้งนี้

ภายในงานประชุมครั้งนี้จะรวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการชั้นนำในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การขนส่งสินค้าทางทะเล ซัพพลายเชน และวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อร่วมกันอภิปรายสองประเด็นหลักที่สำคัญ ได้แก่ อนาคตของการขนส่งตู้สินค้าทางทะเลผ่านมุมมองด้าน ESG และ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคตของการขนส่งตู้สินค้าทางทะเล

โดย Dejima ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมนั้น เดิมเป็นพื้นที่เกาะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 1636 ระหว่างที่ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงการปิดประเทศ เพื่อให้พ่อค้าชาวตะวันตกสามารถเข้ามาค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จึงจัดเป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคนั้น จุดมุ่งหมายของการประชุมสุดยอดใน Dejima คือการจำลองวัฒนธรรมการแบ่งปันความคิดเห็น องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าทางทะเล

โดยส่วนหนึ่งของแถลงการณ์การประชุมครั้งนี้ได้กล่าวว่า “การขนส่งตู้สินค้ากำลังทวีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคสมัยใหม่นี้ และเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่ผันแปรไป อุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าทางทะเลจะต้องปรับปรุงเทคโนโลยีของตนให้มีประสิทธิภาพ โดยการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมฯ อาทิ การลดการปล่อยคาร์บอน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อสายการเดินเรือขนส่งตู้สินค้าหรือเพียงบางองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญต่อชีวิตของผู้คนทุกหนทุกแห่ง รวมถึงอนาคตของโลกอันเป็นที่รักของเราอีกด้วย”

“Ocean Network Express เชื่อว่าเราสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และทั่วโลก โดยการประสานงานร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมฯ สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ของเราคือการจัดกิจกรรมเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมฯ เพื่อรวมตัวกันและร่วมกันจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของซัพพลายเชนและประชาคมโลก รวมไปถึงการแสวงหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CEVA Logistics ลงนาม MoU ยกระดับความร่วมมือกับ GeoPost
บทความถัดไปAPM Terminals Mumbai ปฏิบัติการส่งออกเชื้อเพลิงการบิน AVGAS 100 LL ครั้งแรกในอินเดีย
Thanathas Akkhachotkawanich
Bangkok grew, Australian aged, Silicon Valley matured, this aspiring writer adds flavor to our team with his assuring smile and quill-tip talents.