Cainiao จับมือ Nestlé ขยายธุรกิจขายตรงสู่ผู้บริโภค (DTC) ในประเทศจีน

0
797

Cainiao Network (Cainiao) หน่วยธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของ Alibaba Group เปิดเผยว่าได้ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Nestlé China เพื่อทำงานร่วมกันในเชิงลึก โดยครอบคลุมทั่วทั้งซัพพลายเชนอัจฉริยะของ Nestlé รวมทั้งแบรนด์ในเครือ อย่าง Starbucks at Home, Hsu Fu Chi, Wyeth และ Totole โดยเฉพาะในธุรกิจคลังสินค้าพร้อมจัดส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าแบบ B2C และ B2B, การปรับกระบวนการซัพพลายเชนให้เป็นดิจิทัลและมีความยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับปฏิบัติการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งสำหรับการขายสินค้าโดยตรงถึงมือผู้บริโภค (DTC), ระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติ และเทคโนโลยี IoT เป็นต้น

Cainiao และ Nestlé ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งอัตโนมัติสำหรับกลุ่มลูกค้า DTC ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดการซัพพลายเชนและเทคโนโลยีโลจิสติกส์อัจฉริยะของ Cainiao ในการจัดหาโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม และมีการปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และลดการปฏิบัติงานแบบแมนวลภายในศูนย์ปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ศูนย์กลางการควบคุมซัพพลายเชนระบบดิจิทัลแห่งใหม่ของ Cainiao จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการซัพพลายเชน เพื่อกระชับกระบวนการทางธุรกิจ และขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งซัพพลายเชน โดยเป็นการบูรณาการระบบต่างๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันเพื่อประสานการทำงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับความผิดปกติและส่งข้อมูลการวินิจฉัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์กลางการควบคุมแห่งนี้ยังจะทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละแง่มุมของการดำเนินงานในห่วงโซ่มูลค่า เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ ไปจนถึงกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังและการจัดการคลังสินค้า ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถและความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนโดยภาพรวม

โดยซัพพลายเชนดิจิทัลอัจฉริยะของ Cainiao จะมอบความโปร่งใสยิ่งขึ้นให้กับ Nestlé เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอัจฉริยะที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความผันผวนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน Nestlé ในการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งแห่งใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขยายแบรนด์หลักของ Nestlé ในรูปแบบ DTC ผ่านช่องทางการกระจายสินค้าแบบ DTC โดยเฉพาะ เพื่อให้ Nestlé สามารถมอบบริการด้านโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่เหนือกว่าแก่ผู้บริโภคชาวจีนได้


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Maersk เปิดตัวคลังสินค้าใหม่ในบังกลาเทศ
บทความถัดไปCai Mep International Terminal ต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งแรกของเรือจาก Evergreen
Thanathas Akkhachotkawanich
Bangkok grew, Australian aged, Silicon Valley matured, this aspiring writer adds flavor to our team with his assuring smile and quill-tip talents.