สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ลงนามความร่วมมือกับ Sahathai Terminal ยกระดับศักยภาพทางธุรกิจในตลาดโลจิสติกส์

0
359

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงผลกำไร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท Sahathai Terminal โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพทางธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ณ บริษัท สห-ไทย เทอร์มินอล

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 จากการรวมตัวกันของตัวแทนออกของรับอนุญาตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของตัวแทนออกของและตัวแทนออกของรับอนุญาตให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานระดับสากล สามารถมอบบริการแก่ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกได้อย่างรวดเร็วและฉับไว อีกทั้งยังมีหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผลักดันให้เกิดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการนำเข้า-ส่งออกในประเทศ

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทีมผู้บริหารของท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำเกี่ยวกับท่าเรือสหไทย โดยคุณอนันต์ ทินะพงศ์ นายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้กล่าวแนะนำสมาคมแก่ผู้เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้น คุณพงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ อุปนายกสมาคมฯ จึงกล่าวรายงานถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในครั้งนี้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์และบริการแก่สมาชิกสมาคมฯ อีกด้วย

โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสององค์กรได้มีจุดประสงค์ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนถึงประเทศชาติ โดยผ่านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่สมาชิกของสมาคมฯ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน ทั้งสององค์กรมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ของสมาคมฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Machine Technology ต้อนรับตัวแทนจาก BROMMA พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณ
บทความถัดไปCMA CGM ยกระดับบริการ SAFRAN เชื่อมยุโรปเหนือและชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ ด้วยปลายทางใหม่