LEO จับมือวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยฯ สนับสนุนธุรกิจเพาะพันธุ์ต้นกล้ากัญชา ต่อยอดธุรกิจ non-logistics

0
787

บริษัท LEO Global Logistics PCL. (LEO) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร มุ่งมั่นเดินหน้าขยายธุรกิจอื่นนอกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (non-logistics) โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ บริษัท LEO นำโดยคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ณ หุบป่าตาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ และสนับสนุนการเพาะพันธุ์ปลูกขายต้นกล้ากัญชา

ทั้งนี้ LEO ได้มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อลงทุนขยายเพาะพันธุ์ต้นกล้ากัญชาสำหรับการจัดจำหน่าย ทั้งสายพันธุ์ไทยและสายพันธุ์นอก รวมทั้งสิ้น 100,000 ต้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LEO Global Logistics PCL. กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง LEO และวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัยฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งพันธกิจของ LEO ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม (sustainable development) เพราะวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ของชาวจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไร”

คุณไกรราช เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ LEO เล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนนโยบายแห่งภาครัฐ เรื่องปลดล็อคกัญชาและกัญชง พร้อมส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถเพาะปลูกขายต้นกล้ากัญชา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม LEO ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในกลุ่ม non-logistics กระแสความนิยมของกัญชงและกัญชาในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษา เพื่อต่อยอดให้เป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมช่วยเหลือสังคมและชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี ให้มีรายได้ที่มั่นคงตลอดไป


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Pallet Network คืออะไร และสามารถยกระดับปฏิบัติการขนส่งสินค้าได้อย่างไร?
บทความถัดไปRCL เปิดบริการ RNT2 เชื่อมจีนตอนเหนือ-ไทย