Drewry เผยกลไกการปรับดัชนีราคา BAF เตรียมรับ IMO 2020

0
1255

Drewry และสภาผู้ส่งสินค้าแห่งยุโรป (ESC) เผยแพร่กลไกการปรับดัชนีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น (Bunker Adjustment Factor – BAF) เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับผู้ส่งสินค้า โดยหลักการดังกล่าวเป็นคู่มือฉบับง่ายที่จะช่วยผู้ส่งสินค้าในการตรวจสอบและควบคุมค่าน้ำมัน เนื่องจากสายการเดินเรือจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นตามข้อกำหนดการใช้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ IMO 2020  

กลไกการปรับดัชนีดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะช่วยให้กระบวนการปรับราคา BAF มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการระบุมาตรฐานสำหรับใช้ร่วมกัน และคำนิยามเกี่ยวกับช่วงตรวจวัดราคาน้ำมัน ช่วงปรับราคา BAF ราคาเชื้อเพลิงอ้างอิง และการใช้สูตรการปรับดัชนีที่มีความโปร่งใส

ในขั้นตอนแรกของกระบวนการปรับราคา ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งจะทำการตกลงฐานราคาน้ำมันเบื้องต้น และการเชื่อมโยงกับฐานราคาเชื้อเพลิงที่กำหนดโดยหน่วยงานภายนอก ในช่วงเริ่มทำสัญญา ส่วนในขั้นตอนที่สอง ในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับใช้ ราคาน้ำมันที่แก้ไขแล้วจะอ้างอิงตามราคาเฉลี่ยของไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นราคาน้ำมันที่หน่วยงานภายนอกใช้อ้างอิง และจะนำไปใช้กับไตรมาสถัดไปตามสัญญา 

ราคา BAF จะมีการอัปเดทหนึ่งครั้งต่อไตรมาส โดยมีเวลา 1 เดือนให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำการอัปเดทใบแจ้งหนี้และระบบการซื้อที่เกี่ยวข้อง กลไกการปรับดัชนีดังกล่าวมีการคำนึงถึงการปรับราคา BAF เฉพาะกาลเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการปรับราคาเชื้อเพลิงใหม่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Drewry เผยช่องทางการค้าออนไลน์ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ
บทความถัดไปRCL เพิ่มท่าเรือ Dongguan ในบริการ RSK