พิชิตอุปสรรคและความท้าทายในการขนส่งสินค้าย้ายโรงงาน

0
3749

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะฐานการผลิตสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ด้วยโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและสังคมที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนและต้องการแรงงานฝีมือมากขึ้น เช่น สินค้ายานยนต์และเทคโนโลยี บวกกับอัตราค่าแรงของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงงานผู้ผลิตสินค้าบางประเภทตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าที่มีความซับซ้อนในการผลิตก็เลือกที่จะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยมากขึ้น จึงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายโรงงาน ทั้งในลักษณะของการย้ายเข้าและย้ายออก รวมไปถึงการโยกย้ายที่ตั้งโรงงานภายในประเทศด้วย ซึ่งการโยกย้ายฐานการผลิตที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจทำให้ใครหลายคนเกิดคำถามว่า การขนย้ายโรงงานสามารถทำได้อย่างไร และขั้นตอนต่างๆ จะมีความซับซ้อนหรือความท้าทายอะไรบ้าง เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ

เราต่างทราบดีว่าการให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าแต่ละประเภทล้วนมีรูปแบบการจัดการและความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป แต่หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการขนย้ายนั้นคือสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเป็นพิเศษ อย่างการขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรกลหนัก รูปแบบการให้บริการจะต้องแตกต่างออกไปจากการขนส่งสินค้าโครงการโดยทั่วไป และผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดเตรียม วางแผน และบริหารจัดการการทำงานอย่างเชี่ยวชาญและรัดกุม เพื่อเอาชนะความท้าทายอันยิ่งใหญ่เหล่านี้

LM มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนย้ายโรงงานและการขนส่งเครื่องจักรกลหนัก ทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ อาทิ คุณพสุ อุณหะนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ บริษัท CTI Logistics, คุณอรวรรณ วรนิจ รองประธานบริหาร JVK International Movers, คุณชนาธาร บุบผาชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด แผนก Heavy Machine บริษัท JVK International Movers และ Mr. Norimichi Taniguchi ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนก Machine Installation Section (MIS) บริษัท K LINE (Thailand) เกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์การให้บริการขนย้ายโรงงานและแนวโน้มของตลาดการขนย้ายโรงงานในปัจจุบัน

Understanding the Risk

โดยส่วนใหญ่แล้วการที่ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการขนย้ายโรงงานมีปัจจัยหลักๆ มาจากการที่สินค้าหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น การขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรกลหนักจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูง เพราะขั้นตอนการขนย้ายเครื่องจักรกลหนักมีความซับซ้อน แตกต่างจากการขนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากทั่วไป เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมล้วนมีรูปแบบของโรงงานและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตแตกต่างกันออกไป ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของสินค้าและโรงงานแต่ละประเภทอย่างดี ซึ่งนั่นเป็นที่มาของความท้าทายในการให้บริการขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรที่ผู้ให้บริการจะต้องพบเจออยู่เสมอ

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและปฏิบัติงานให้ราบรื่นสูงสุด ในการให้บริการขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรกลหนัก บริษัทผู้ให้บริการจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและสำรวจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนที่จะมีการวางแผนการปฏิบัติการ โดยขั้นตอนการทำงานทั้งหมดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าที่ลูกค้าต้องการขนย้ายเป็นสินค้าขนาดใหญ่ ที่ไม่เพียงมีความอ่อนไหว แต่ยังมีมูลค่าสูงอีกด้วย

Mr. Norimichi Taniguchi

Mr. Taniguchi กล่าวว่า “ในการให้บริการขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรกลหนักนั้น เราต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นอกจากนี้ การทำความเข้าใจในความซับซ้อนของตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของการให้บริการ ไม่ว่าสินค้าที่ทำการขนส่งจะเป็นเครื่องจักรใหม่ เครื่องจักรเก่า หรือเครื่องจักรที่ต้องนำไปซ่อมแซมก่อนส่งไปยังปลายทางก็ตาม เพราะเครื่องจักรแต่ละประเภทมีลักษณะ ข้อจำกัด และจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษแตกต่างกันออกไป ซึ่งการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเครื่องจักรจะช่วยให้เราสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความปลอดภัยของสินค้า เป็นสิ่งที่เจ้าของสินค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น การวางแผนและวางแนวทางจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นขั้นตอนที่ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

คุณอรวรรณ กล่าวว่า “ในการขนย้ายเครื่องจักรกลหนักตามโรงงานต่างๆ นั้น อุปสรรคและความท้าทายอาจเกิดได้หลายรูปแบบ เช่น ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติการหน้าโรงงาน ความลาดเอียง และความสูงของพื้นที่ทั้งที่โรงงานต้นทาง และปลายทาง ดังนั้น เราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการ เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน เพราะความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของตัวสินค้า ทีมงานปฏิบัติการ พื้นที่ปฏิบัติการ รวมไปถึงความปลอดภัย ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบหรือเผชิญกับความเสี่ยงขณะขนย้ายด้วยเช่นกัน”

Major Challenges

เนื่องจากการขนย้ายโรงงานเป็นบริการโลจิสติกส์ที่แตกต่างจากการขนย้ายสินค้าโครงการโดยทั่วไป จึงทำให้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติการมีความท้าทายที่สูงยิ่งกว่า ดังนั้น การปฏิบัติการจึงต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คุณอรวรรณ วรนิจ และคุณชนาธาร บุบผาชาติ

คุณชนาธาร กล่าวว่า “การให้บริการย้ายโรงงานหรือขนย้ายเครื่องจักรกลหนักนั้นมีรายละเอียดและข้อจำกัดที่แตกต่างจากโลจิสติกส์รูปแบบอื่น เนื่องจากการจัดการขนย้ายแต่ละครั้งจะมีแบบแผนไม่เหมือนกัน การวางแผนงานขนย้ายโรงงานในแต่ละครั้งจึงมักไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ตายตัว ดังนั้น เราจึงมีขั้นตอนการประเมินเบื้องต้นก่อน ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความท้าทายในการปฏิบัติการสำหรับขั้นตอนอื่นๆ โดยอาจขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร ที่ตั้งโรงงาน พื้นที่รับและส่งสินค้า พื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและประเมินเบื้องต้นจะทำให้เราทราบได้ว่า เราต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่หรือจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากพื้นที่ปฏิบัติการมีพื้นผิวขรุขระ เราก็จะต้องมีการปรับสภาพพื้นผิวเบื้องต้นก่อนการขนย้าย”

นอกจากนี้ การสำรวจเส้นทางขนส่ง เพื่อตรวจสอบอุปสรรคที่อาจพบได้ในขั้นตอนการขนส่งตลอดเส้นทาง อาทิ ขนาดความกว้างของถนน น้ำหนักสูงสุดที่ถนนสามารถรองรับได้ ความสูงของพื้นที่ที่จำกัด เพื่อให้การวางแผนและดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบ อีกทั้ง ผู้ให้บริการยังต้องดำเนินการขออนุญาตปฏิบัติการขนส่งในพื้นที่หรือเส้นทางขนส่งบางแห่ง เพราะในบางเส้นทางอาจมีข้อห้ามมิให้ทำการขนส่ง หรือมีการจำกัดน้ำหนักรถและสินค้า ขณะที่บางเส้นทางอาจมีการกำหนดช่วงเวลาที่สามารถทำการขนส่งได้

เนื่องจากการให้บริการขนย้ายสำหรับโรงงานแต่ละประเภทผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์เฉพาะทาง บวกกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การดำเนินการทุกครั้ง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะต้องเผชิญกับความ ท้าทายอยู่เสมอ

คุณอรวรรณ กล่าวว่า “โรงงานแต่ละโรงงานมีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อีกทั้ง เครื่องจักรแต่ละประเภทก็ต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกัน อาทิ เครื่องจักรทางการแพทย์ เราจะต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดเป็นพิเศษ ซึ่งเราก็จะต้องทำการบรรจุเครื่องจักรในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องเครื่องจักรจากสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ หรือในบางอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรมีความอ่อนไหวต่อแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสูง เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผงวงจรไฟฟ้าที่แรงกระแทกอาจส่งผลกระทบถึงระบบวงจรภายในได้ เราก็จะต้องใช้ความระมัดระวังขณะยกขนและระหว่างการขนส่งมากเป็นพิเศษ ดังนั้น การขนส่งสินค้าเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรของโรงงานคอยควบคุมดูแล นอกจากนี้ เรายังมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะทางขึ้นมา เพื่อดูแลเกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องจักรหนักโดยเฉพาะ”

Recruiting Specialists

คุณพสุ อุณหะนันทน์

นอกเหนือจากการขนย้ายเครื่องจักรกลหนักแล้ว อีกหนึ่งส่วนที่มีความจำเป็นอย่างมากในการให้บริการขนย้ายโรงงานก็คือ ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลจัดการเครื่องจักร นับตั้งแต่ขั้นตอนการถอนการติดตั้ง การขนย้าย หรือการติดตั้งเครื่องจักร ทุกอย่างล้วนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการในระดับสูง

คุณพสุ กล่าวว่า “ในส่วนของบริการขนย้ายเครื่องจักรโรงงานนั้น เราจำเป็นต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง จักรกลหนักโดยเฉพาะ โดยทีมงานจะคอยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพราะการขนย้ายเครื่องจักรแต่ละครั้งจะมีความซับซ้อน มีรายละเอียดปลีกย่อย รวมไปถึงขั้นตอนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนย้าย ซึ่งบางครั้งเราต้องจัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นการขนย้ายโรงงานไปยังต่างประเทศ ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องจัดการด้านเอกสารและดำเนินพิธีการศุลกากรให้กับลูกค้าด้วย ซึ่งนั่นจะทำให้การขนย้ายโรงงานมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีบริษัทให้บริการโลจิสติกส์สำหรับการขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรกลหนักโดยเฉพาะ”

Planning for Success

สำหรับบริการขนย้ายโรงงาน การวางแผนปฏิบัติงานที่รอบคอบเป็นปัจจัยที่มีผลสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ด้วยความพิเศษจำเพาะของเครื่องจักรกลหนักที่อาจต้องการการดูแลป้องกันขณะขนย้าย ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะหากขณะจัดการยกขนหรือขนส่งเกิดความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และวางแผนงานโดยละเอียดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามเพื่อให้งานสำเร็จด้วยความปลอดภัยและส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนด

เราจะเห็นได้ว่าบริการขนย้ายโรงงานและเครื่องจักรกลหนักเป็นบริการที่มีความละเอียดอ่อน ประกอบกับมีอุปสรรคและความท้าทายของการปฏิบัติการค่อนข้างสูง ทำให้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาซึ่งความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติการและตัวสินค้าที่เป็นเครื่องจักรมูลค่าสูง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความท้าทายสูงนี้จึงจำเป็นต้องมีทั้งความรู้และและประสบการณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

Published on Logistics Manager (LM) magazine : September 15, 2018

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Swisslog จุดประกายนวัตกรรมการซื้อสินค้าด้วยระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ
บทความถัดไปสหไทย เทอร์มินอล จัดสัมมนาฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)