CEVA Logistics ส่งเสริมความสมานฉันท์ในออสเตรเลียผ่านศิลปะพื้นเมือง

0
453

CEVA Logistics เปิดตัวผลงานศิลปะพื้นเมืองบนรถกึ่งพ่วงของบริษัทฯ ทั้งหมดหกคันตามแผนปฏิบัติการปรองดอง (Reconciliation Action Plan – RAP) ของบริษัทฯ โดยงานศิลปะดังกล่าวเป็นการแสดงออกด้านการส่งเสริมความสมานฉันท์อันเป็นเอกลักษณ์และสังเกตได้ของ CEVA ตามแนวทางการผลักดันความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในออสเตรเลีย

ทั้งนี้ CEVA ปฏิบัติการในออสเตรเลียด้วยกองยานพาหนะหลากหลายรูปแบบ และเลือกแสดงผลงานศิลปะดังกล่าวบนรถกึ่งพ่วงสองตอนขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถรองรับพาเลทได้ 42 แผ่น จำนวนหกคัน โดยรถทั้งหกคันดังกล่าวจะวิ่งปฏิบัติการบนเส้นทางเลียบชายฝั่งตะวันออกและเส้นทางลงใต้

ผลงานศิลปะข้างรถดังกล่าวมีชื่อว่า Two long-neck turtles protecting their home เป็นผลงานการออกแบบของ Ms. Melissa Bell ผู้มีเชื้อสายอะบอริจินเผ่า Gunditjmara และ Yorta Yorta ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นเพชีวิตของเธอ เสาโทเท็ม และวัฒนธรรมของประเทศ โดยงานศิลปะของเธอส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเต่าคอยาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นหลังของเธอ และยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ในระบบนิเวศของออสเตรเลียอีกด้วย

นับตั้งแต่ปี 2020 บริษัท CEVA Logistics ได้สะท้อนแนวคิด RAP ในออสเตรเลีย โดยผลักดันความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความมีส่วนร่วมภายในท้องถิ่น แนวคิด RAP ของ CEVA ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กร Reconciliation Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยแนะแนวและให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ ความเท่าเทียม และความสำคัญของการยอมรับเชิงประวัติศาสตร์ แนวคิด RAP ของ CEVA Logistics ดำเนินการบนหลักการสี่ด้าน ได้แก่ การศึกษา การไม่แบ่งแยก การจ้างงาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขณะที่การศึกษาในระบบมีบทบาทสำคัญในแผน RAP ของ CEVA การออกแบบรถกึ่งพ่วงในรูปแบบใหม่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสร้างสรรค์และเพิ่มมุมมองด้านศิลปะให้แก่ปฏิบัติการของบริษัทฯ

Ms. Katherine Ivosevic รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และโปรแกรมการรับรองด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม (QSHE) ประจำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ บริษัท CEVA Logistics กล่าวว่า “CEVA มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับองค์กรและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เราปฏิบัติการ ผ่านการดำเนินแผนปฏิบัติการปรองดอง (RAP) ของเรา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับพื้นที่บริเวณนี้ของโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราได้รับการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วม ทีมงาน CEVA ของเราในออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบผลงานชิ้นนี้ และได้สร้างแรงบันดาลใจในการสานต่อเส้นทางนี้ต่อไป”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้DB Schenker เตรียมปฏิบัติการรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า Volta Zero 150 คัน
บทความถัดไปZIM ร่วมมือกับ Shell เติมเชื้อเพลิงเรือก๊าซ LNG ครั้งแรกภายใต้สัญญา 10 ปี