บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือบี 4 ท่าเรือแหลมฉบัง รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2021 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมอบรางวัลระดับประเทศ (ระดับแพลทตินั่ม) และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามโครงการกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2021 (Zero Accident Campaign 2021)

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ต้องมีคะแนนส่วนที่ 1 มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยส่วนที่ 2-4 การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตั้งแต่ 98 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ขณะที่โล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะมอบให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่สามารถดำเนินการโดยไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่อง 17,867,565 ชั่วโมงการทำงาน

โดยปัจจุบัน บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign Award เป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2014 ในระดับเงิน ปี 2016 ถึง 2019 ในระดับทอง และปี 2020 ถึง 2021 ในระดับแพลทินั่ม

รางวัลทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ที่ต้องการยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CMA CGM เปิดตัวบริการเรือ RORO เชื่อม Marseille, Barcelona และ Casablanca
บทความถัดไปLEO จับมือ Cardinal UK ร่วมจัดตั้งบริษัท Cardinal Maritime ประเทศไทย พร้อมให้บริการโลจิสติกส์ทั่วโลก
tech and history geek, who enjoys hunting and photographing dark skies and milky way