Singapore Maritime Foundation เปิดตัว Maritime Workforce Transformation Guidebook ร่วมกับ PCL และ PIL

0
216

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา Singapore Maritime Foundation (SMF) ได้เปิดตัว Maritime Workforce Transformation Guidebook ซึ่งเป็นคู่มือให้แก่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีในการวางแผนออกแบบตำแหน่งงานใหม่เพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ

โดย Maritime Workforce Transformation Guidebook เป็นคู่มือสำหรับการเริ่มต้นออกแบบตำแหน่งงานใหม่ของบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในตำแหน่งงานด้านพาณิชย์นาวีให้แก่บุคลากรผู้มีศักยภาพ

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงคำแนะนำที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติได้จริง สำหรับโครงการนำร่องเพื่อการออกแบบตำแหน่งงานใหม่ที่รวบรวมขึ้นในปี 2022 ด้วยความร่วมมือระหว่าง SMF และ Pacific Carriers Limited (PCL) และ Pacific International Lines (PIL) โดยโครงการนำนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่ง Technical Superintendent และ Vessel Operator ภายใต้การสนับสนุนของ Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)

โดยบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีในสิงคโปร์จะได้รับประโยชน์จากแนวทางออกแบบตำแหน่งงานใหม่ภายในคู่มือฉบับนี้ นอกเหนือไปจากตำแหน่งทางเทคนิคดังกล่าว การเปิดตัวคู่มือฉบับนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงก้าวย่างสำคัญของอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีของประเทศสิงคโปร์ ที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่บุคลาการผู้มีความสามารถต่ออุตสาหกรรมฯ และเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งงานต่างๆ อีกด้วย

ในการนี้ บริษัท Ernest & Young Advisory (EY) ได้รับมอบหมายจาก SMF ให้เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการออกแบบเนื้อหาในตำแหน่งงานใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตำแหน่งงานดังกล่าว การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และการส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงาน

จากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการสัมภาษณ์พิเศษระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้ง PCL และ PIL คู่มือฉบับนี้ได้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงหน้าที่การทำงานในตำแหน่ง Technical Superintendent จากเดิมที่เป็นเพียงผู้แก้ปัญหาด้านเทคนิค ให้กลายเป็นผู้นำที่มีหน้าที่ตัดสินใจ ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับ ขณะที่ตำแหน่ง Vessel Operator คู่มือได้กล่าวถึงแนวทางในการปรับแก้หน้าที่การทำงานจากผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการเป็นหลัก ให้กลายเป็นผู้นำเสนอกลยุทธ์โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ซึ่งโครงการนำร่องในครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นโดย PCL และ PIL เป็นระยะเวลาสี่เดือน

Mr. Lars Kastrup ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเดินเรือ PIL กล่าวว่า “PIL ขอแสดงความขอบคุณต่อ SMF ในการเป็นผู้นำในโครงการนำร่องครั้งนี้ รวมถึงการเชิญ PIL เข้ามาร่วมงานด้วย พวกเรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีในสิงคโปร์ ในทางเดียวกัน สายการเดินเรือ PIL ก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับการออกแบบตำแหน่งงานใหม่ ในตำแหน่ง Technical Superintendent ซึ่งในตอนนี้เป็นที่รู้จักกันในตำแหน่ง Vessel Manager แน่นอนว่าการออกแบบตำแหน่งงานใหม่จะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อตำแหน่งงานตำแหน่ง Technical Superintendent แบบดั้งเดิม สู่ตำแหน่งที่ครอบคลุมและมีความหมายมากขึ้นในฐานะ Vessel Manager พวกเราหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้หน้าที่การบริหารจัดการเรือนั้นเป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าดึงดูด”

คู่มือ The Maritime Workforce Transformation Guidebook สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://www.smf.com.sg/resources-publications/.


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Bolloré Logistics เปิดตัวบริการ LTL ข้ามพรมแดนรายสัปดาห์ เชื่อมสิงคโปร์-มาเลเซีย
บทความถัดไปMSC เปิดตัว AGL แบรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์ AGL ในแอฟริกา