สายการเดินเรือ NYK ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการสั่งประกอบเรือบรรทุกยานยนต์โดยเฉพาะ (PCTC) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงที่อู่ต่อเรือ Shin Kurushima Dockyard และ Nihon Shipyard โดยมีแผนประกอบเรือใหม่ทั้งหมด 12 ลำ และอู่ต่อเรือแต่ละแห่งจะรับผิดชอบในการประกอบเรือหกลำ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2025 จนถึงปีงบประมาณ 2028

โครงการสั่งประกอบเรือ PCTC ที่ใช้เชื้อเพลิง LNG อย่างต่อเนื่องนี้เป็นไปตามแผนการปรับเปลี่ยนกองเรือ PCTC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ NYK นั่นก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน-กิโลเมตรลง 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2050 การใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงการดัดแปลงตัวเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานนั้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเรือที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม 

ทั้งนี้ สำนักงานใหญ่ด้านการขนส่งยานยนต์ของ NYK ยังได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิง LNG สำหรับเรือ PCTC ที่สร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องตามโครงการ ‘Sail GREEN’ เพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยเริ่มจากเรือ Sakura Leader ซึ่งได้รับส่งมอบเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2020 และเป็นเรือ PCTC ที่ขับเคลื่อนด้วย LNG ลำแรกที่สร้างในญี่ปุ่น บริษัทฯ ยังตั้งเป้าที่จะนำเรือ PCTC ที่ขับเคลื่อนด้วย LNG เพิ่มเติมอีกแปดลำมาให้บริการภายในปี 2024 และภายในปีงบประมาณ 2028 ฝูงเรือ PCTC ดังกล่าวจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 20 ลำ   


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CULines เปิดบริการตรง จีน-อเมริกา ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
บทความถัดไปCity Zone Express ขยายเครือข่ายขนส่งข้ามแดน จีน-เวียดนาม-ไทย เตรียมเชื่อมต่อบริการขนส่งทางรางสู่ยุโรป