Kerry-Apex คว้าใบอนุญาตตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากร

0
1990

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา Kerry – Apex Thailand ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ NVOCC และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)

การได้รับใบอนุญาต AEO ของ Kerry – Apex Thailand ในครั้งนี้ ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก และได้รับการอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าก่อน ไม่เว้นแม้แต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงักหรือกรณีภัยพิบัติ

ขณะเดียวกัน Kerry – Apex Thailand ในฐานะผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระดับมาตรฐาน AEO จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • พิธีการศุลกากรนำเข้า

* สิทธิพิเศษในการยกเว้นการตรวจ /

* กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสินค้าที่นำเข้า ตัวแทนออกของ AEO มีสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติกับคณะทำงานพิจารณาปัญหาฯ หรือพนักงานศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรแต่ละพื้นที่ /  

* กรณีสินค้านำเข้าต้องส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ หรือประเมินอากรพอใจก่อนปล่อย ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน

* สินค้าที่นำเข้าในลักษณะเป็นของกอง (Bulk Cargo) ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณ

  • พิธีการศุลกากรส่งออก

* ยกเว้นการตรวจ /

* ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก

  • พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน

* สามารถใช้หลักประกันการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ถ่ายลำตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนด

  • พิธีการ Re-Export

          * สินค้านำเข้าที่อยู่ในอารักขาศุลกากร แต่จะส่งออกทางด่านศุลกากรอื่นที่ไม่ใช่ด่านฯ ที่นำเข้า ให้ชำระอากร 1 ใน 10 ส่วนแต่ไม่เกิน 1 พันบาทได้ แต่ไม่ร่วมถึงด่านศุลกากรทางบก

          * สินค้าที่จะส่งกลับออกไปที่อยู่นอกอารักขาศุลกากร ไม่ต้องถูกตรวจร่วมจากพนักงานศุลกากรที่ทำหน้าที่สืบสวนและปราบปราม

– การขอคืนอากรทั่วไป

          *สำหรับรายการสินค้าที่ไม่เกินห้าสิบรายการต่อใบขนสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายคืนอากรจะพิจารณาคืนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันรับใบขอคืนอากร (กศก.107) พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง

  • สิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 29 และด้านการขอชดเชยค่าภาษีอากร

ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) นั้นมีที่มาเริ่มต้นจากการที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกระบวนการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางของการขนส่ง องค์การฯ จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ (WCO SAFE FoS) และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) คือ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CEVA Logistics ขยายอายุสัญญาโลจิสติกส์สินค้ายานยนต์กับ Volkswagen ในอาร์เจนตินา
บทความถัดไปDCT Gdansk บรรลุสัญญาโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ T3
Satida Tinarak
Satida Tinarak is a fresh writer who loves to read political novels or even constitutional law. Politics news is a subject that she never gets tired of.