สายการเดินเรือ COSCO SHIPPING และ Dalian Commodity Exchange (DCE) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ใน Shanghai โดย Mr. Fu Gangfeng ผู้อำนวยการคณะกรรมการและประธาน สายการเดินเรือ COSCO SHIPPING, Mr. Sun Yunfei รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของ COSCO SHIPPING รวมถึง Mr. Xi Zhiyong ประธานของ DCE และ Mr. Cheng Weidong รองประธานของ DCE ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม และเป็นสักขีพยานในการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ Mr. Han Jun ผู้ช่วยประธานสายการเดินเรือ COSCO SHIPPING และประธานคณะกรรมการของบริษัท COSCO SHIPPING Logistics และ Mr. Wang Weijun รองประธานของ DCE ได้เป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายในการลงนามในข้อตกลง

นอกจากนี้ ผู้บริหารของส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ DCE หัวหน้าแผนกบริหาร แผนกกลยุทธ์และการบริหารองค์กร และแผนกการบริหารการดำเนินการของ COSCO SHIPPING และคณะผู้นำของบริษัท COSCO SHIPPING Logistics ยังได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย

ตามข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์อย่างครอบคลุมเพื่อรองรับการค้าข้าวโพด แป้ง แร่เหล็ก พลังงาน สารเคมี น้ำมัน และเมล็ดพืชน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาดการซื้อขายล่วงหน้าและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ร่วมกัน ก่อนพิธีลงนามดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปความร่วมมือในอดีตที่ผ่านมา และอภิปรายถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและตอบสนองกลยุทธ์การพัฒนาประเทศร่วมกัน


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ที ไอ พี เอส จัดฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 แก่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
บทความถัดไปเรือ OOCL Memphis เข้าเทียบท่า APM Terminals Pipavav ในบริการ CI1 เที่ยวปฐมฤกษ์