COSCO Shipping Logistics ขนส่งถ่านหินจาก Xinjiang ผ่านการขนส่งต่อเนื่องรถไฟ-เรือ

0
262

COSCO Shipping Logistics ประสบความสำเร็จในปฏิบัติการขนส่งต่อเนื่องรถไฟ-เรือ เพื่อนำส่งถ่านหินจาก Xinjiang Uygur สู่ Jiangsu

โดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าแบบ Block Train ที่บรรทุกถ่านหินล็อตแรกน้ำหนักประมาณ 3,200 ตัน ได้ออกเดินทางจากสถานีรถไฟ Xinjiang Wangbu Station ไปยังท่าเรือ Chongqing Guoyuan เพื่อบรรทุกสินค้าลงเรือและขนส่งทางแม่น้ำไปยังท่าเรือ Zhenjiang ใน Jiangsu ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ยังถือเป็นการเปิดตัวโหมดการขนส่งต่อเนื่องรถไฟ-เรือที่ออกแบบโดย COSCO Shipping Logistics สำหรับการขนส่งถ่านหินจาก Xinjiang Uygur

ทั้งนี้ COSCO Shipping Logistics ได้ศึกษาความต้องการด้านโลจิสติกส์ของบริษัทถ่านหินต่างๆ ใน Xinjiang อย่างเต็มรูปแบบ และวางแผนการขนส่งทางรถไฟ-เรือรูปแบบใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำสายทองคำของแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Golden Waterway) โดยทางบริษัทฯ ได้นำตู้สินค้าของตัวเองมาใช้ในการขนส่งถ่านหินจาก Xinjiang ไปยังท่าเรือ Chongqing Guoyuan ซึ่งจะมีการขนถ่ายถ่านหินออกจากตู้สินค้าเพื่อนำไปบรรทุกลงเรือเพื่อนำส่งต่อไป โหมดการขนส่งรูปแบบใหม่นี้ช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของตู้สินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และลดระยะเวลาการขนส่งลงได้อย่างมากอีกด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CEVA Logistics เปิดสำนักงานใหม่ใน Gdynia โปแลนด์ เดินหน้าขยายบริการขนส่งทางทะเลในยุโรป
บทความถัดไปMaersk จับมือ Lenovo ลดการปล่อยคาร์บอนผ่านบริการ ECO Delivery