MSC ร่วมลงนาม UN Global Compact มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเล

0
220

สายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company (MSC) ร่วมลงนามใน UN Global Compact Sustainable Ocean Principles หรือหลักการมหาสมุทรที่ยั่งยืนโดยข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับบริษัทเอกชน 150 แห่ง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของสายการการเดินเรือฯ ในการดูแลและปกป้องมหาสมุทรให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

ทั้งนี้ ‘Ten Principles of the UN Global Compact’ หรือหลักการ 10 ประการในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ประกอบไปด้วยแนวทางการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง MSC ได้ให้การสนับสนุนและยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเพิ่มเติมการหลักการทั้ง 10 นี้ ‘Sustainable Ocean Principles’ หรือหลักการเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร จะกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในแง่มุมธุรกิจและภูมิศาสตร์ ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทร หลักการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม รวมทั้งการใช้ข้อมูลและความโปร่งใส

ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านอาหาร การจัดการกับปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ และสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประชากรทั่วโลก นอกจากนี้ ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำประมงที่มากเกินกำลังผลิตของสัตว์น้ำ การสร้างมลพิษ และการพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนและไม่เท่าเทียม ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายแก่ความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรและท้องทะเล

Ms. Stefania Lallai รองประธานฝ่ายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สายการเดินเรือ MSC กล่าวว่า “ท้องทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมของโลกและสุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนราวครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมด อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศ การลงนามในหลักการเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทรในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมดำเนินการเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่ยั่งยืน”

Ms. Sanda Ojiambo ผู้ช่วยเลขนุการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร United Nations Global Compact กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของบริษัทเศรษฐกิจสีน้ำเงินทั้ง 150 แห่งในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของภาคเอกชนในการสนับสนุน Sustainable Development Goal 14 หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 14 แห่งสหประชาชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกๆ ภาคส่วนร่วมมือกัน ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้เห็นบริษัทเหล่านี้แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทางทะเล”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้PIL เปิดบริการ CTV ขยายเครือข่าย Intra-Asia เชื่อมต่อจีน-เวียดนาม-ไทย
บทความถัดไปSITC ฉลองเปิดบริการขนส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซด่วนบริการแรก ภายใต้โครงการ Silk Road Shipping ของท่าเรือ Xiamen