แม้การขนส่งสินค้าทางทะเลจะเป็นโหมดการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน
รวมถึงปริมาณสินค้าที่สามารถขนส่งต่อเที่ยวที่มากกว่าโหมดการขนส่งอื่น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
การขนส่งสินค้าแต่ละครั้งจะไม่มีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกที่เหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพอากาศ เหตุสุดวิสัย หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากการโจรกรรม

เพราะเหตุไม่คาดคิดระหว่างการขนส่งอาจนำมาซึ่งผลกระทบมูลค่ามหาศาล สายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company (MSC) จึงออกแบบบริการประกันภัยการขนส่งสินค้า หรือ Cargo Insurance มาเพื่อปกป้องธุรกิจของผู้ส่งสินค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยจากความเสี่ยงเหล่านี้โดยเฉพาะ พร้อมขจัดความกังวลและเพิ่มความอุ่นใจในการขนส่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ สายการเดินเรือ MSC ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยขนส่งสินค้าในชื่อ ‘MSC Cargo Insurance’ แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทประกันชั้นนำของโลก เพื่อยกระดับแนวทางการบริการในรูปแบบ ‘One Stop Shop’ ของสายการเดินเรือฯ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย LM ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณรุ่งฤดี คุรุธัช รองกรรมการผู้จัดการ สายการเดินเรือ MSC เกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการใหม่ของบริษัทฯ และเป้าหมายในการให้บริการประกันภัยการขนส่งแก่ลูกค้า MSC Thailand

‘Wide Coverage’ Basis

คุณรุ่งฤดี คุรุธัช รองกรรมการผู้จัดการ สายการเดินเรือ MSC

MSC Cargo Insurance เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมทุกระยะทางการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นของความคุ้มครองที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองแบบ ‘port to port’ หรือ ‘door to door’ รวมทั้งยังครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ทั้งโหมดการขนส่งทางบกและทางทะเล โดยสายการเดินเรือฯ ได้เลือกบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลกเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการด้านประกันภัยสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคัดสรรบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ภายใต้การคุ้มครองแบบ ‘Wide Coverage’ หรือการครอบคลุมความเสี่ยงภัยได้มากกว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเพิ่มความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมมากกว่าประกันสินค้าทั่วไปอื่นๆ ในท้องตลาด โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามมูลค่าจริงของสินค้าที่เกิดความเสียหาย จากปัจจัยต่างๆ อาทิ อัคคีภัย สินค้าเสียหายจากความล่าช้า เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม การชนกันของเรือ ความเปียกชื้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การโจรกรรมและการลักขโมย ฯลฯ

Easy Quote, Easy Claim

บริการ MSC Cargo Insurance ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ รายย่อย ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า โดยทันทีที่ลูกค้าแสดงความจำนงค์ที่จะทำประกันภัยสินค้ากับทาง MSC พันธมิตรบริษัทด้านประกันภัยของ MSC จะดำเนินการประเมินและเสนอราคาเบี้ยประกันตามมูลค่าจริงที่ควรได้รับความคุ้มครอง ผ่านการคำนวณที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา และไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง

นอกจากนี้ MSC ยังเล็งเห็นถึงการอำนวยความสะดวกและการประสานงานขั้นตอนการเคลม ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าระหว่างการขนส่ง จึงได้นำเสนอโซลูชันการเคลมที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจัดหาผู้ตรวจการความเสียหาย (surveyor) ผ่านเครือข่ายสนับสนุนของบริษัทพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยใช้เอกสารประกอบการเคลมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน บริษัทประกันจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าโดยตรง ภายในระยะเวลาเฉลี่ยเพียงประมาณ 30 วัน

“เพื่อให้ขั้นตอนการเคลมมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น MSC พร้อมให้บริการด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยและสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยที่ทางบริษัทตัวแทนประกันภัยจะประสานงานโดยตรงกับลูกค้าและคอยแจ้งความคืบหน้าของสถานะการเคลมให้ลูกค้าทราบ หากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งจุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบในการทำประกันภัยการขนส่งสินค้ากับเรา” คุณรุ่งฤดี กล่าวเสริม

One Stop Shop

นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยการขนส่งสินค้าที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมพร้อมกระบวนการเคลมที่ง่ายดายและรวดเร็ว MSC Cargo Insurance ยังมีข้อได้เปรียบด้านการลดความซับซ้อนของการดำเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน โดยเน้นให้บริการที่ครบจบ ณ จุดเดียว ซึ่งสามารถกำจัดจุดอ่อนในการดำเนินเอกสารประกันภัยได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับประกันภัยการขนส่งทั่วไปในตลาด

แนวทางการให้บริการแบบ ‘One Stop Shop’ ดึงจุดแข็งของสายการเดินเรือฯ ที่สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญสำหรับประกอบการเคลม มาช่วยลดภาระด้านการดำเนินเอกสารตลอดจนการติดต่อประสานงานให้แก่ลูกค้า โดย MSC จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับลูกค้าในการจัดเตรียมเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมนำส่งให้บริษัทประกัน เช่น ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า และใบแจ้งหนี้ เป็นต้น

MSC MINA arriving at Terminal D, Hutchison Ports Thailand, Laem Chabang

อนึ่ง ความลื่นไหลในการดำเนินเอกสารของสายการเดินเรือฯ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ให้แก่ลูกค้า โดยเป็นแรงสนับสนุนให้ลูกค้าบริหารจัดการธุรกิจและซัพพลายเชนที่อาจได้รับผลกระทบให้ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทีมงานของ MSC รับหน้าที่ดูแลประสานงานในส่วนการประกันภัยอย่างใกล้ชิด ลูกค้าเพียงแค่รอการติดต่อกลับ เท่านั้น

“ผลิตภัณฑ์ MSC Cargo Insurance ช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจว่า สินค้าจะได้รับการดูแลความเสี่ยงจากบริษัทประกันชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกหรือทางทะเล ด้วยกรมธรรม์ที่พร้อมรองรับความเสี่ยงและความเสียหายได้อย่างครอบคลุม ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยของมูลค่าทรัพย์สินในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจริง การเลือกใช้ประกันภัยการขนส่งกับสายการเดินเรือโดยตรง ทำให้ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนในการจัดหาจัดซื้อประกันภัยฯ และลดภาระในการดำเนินการเคลมประกันด้วยตนเอง ลูกค้าเพียงแจ้งความจำนงค์ที่จะใช้บริการ MSC Cargo Insurance เราก็พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อความอุ่นใจในการขนส่งสินค้า ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง” คุณรุ่งฤดีกล่าว

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ MSC Cargo Insurance สามารถติดต่อแผนกขายของสายการเดินเรือ MSC ได้โดยตรงที่
tha-info@msc.com


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้MSC เสนอโซลูชันขนส่งตู้สินค้าทางบก เชื่อมท่าเรือ KAP สู่กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
บทความถัดไปCULINES สั่งประกอบเรือขนส่งตู้สินค้า 2,700 ทีอียู อีกสองลำ