LEO ติดอันดับทำเนียบหุ้น ESG100 ปี 2022

0
560

LEO Global Logistics (LEO) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี 2022 โดยสถาบันไทยพัฒน์

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LEO Global Logistics เปิดเผยว่า LEO ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับหนึ่งใน 100 จากหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งสิ้น 851 บริษัท โดยกล่าวว่า “การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากล และการนำแนวคิด Open for Continuous Learning and Improvement มาเป็นค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อต่อยอดบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูง”

“นอกจากนี้ การบรรลุหลักชัยที่สำคัญครั้งนี้ยังเป็นผลจากความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและทีมงานทุกคนที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการยึดถือและดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ยังได้มีโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี” คุณเกตติวิทย์กล่าวเสริม

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2015 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุน


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้RCL เปิดบริการ RNT2 เชื่อมจีนตอนเหนือ-ไทย
บทความถัดไปHPT ต้อนรับเรือ MSC IDA II เข้าเทียบท่าแหลมฉบังครั้งแรก ในบริการ PERTIWI