KMMT รับมาตรฐาน Q Mark เน้นย้ำคุณภาพบริการขนส่งสินค้า ด้วยรถบรรทุก

0
9560

Kerry Multi-Modal Transport (KMMT) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์

กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งมีมาตรฐานและคุณภาพด้านการให้บริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีด้านการขนส่ง โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง

มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยมีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ และด้านลูกค้าและภายนอก

Kerry Multi-Modal Transport เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร มีเครือข่ายการบริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย และข้ามแดนไปยังลาว พม่า กัมพูชา พร้อมระบบติดตามและตรวจสอบสถานะการขนส่งผ่านทางออนไลน์

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CEVA ดูแลคลังสินค้า Michelin ต่ออีก 3 ปี
บทความถัดไปKalmar ช่วยผลักดันการพัฒนาระบบอัตโนมัติในท่าเทียบเรือของ Patrick Terminals
tech and history geek, who enjoys hunting and photographing dark skies and milky way