DHL Supply Chain ขยายการลงทุนในอินเดีย 500 ล้านยูโร

0
174

DHL Supply Chain เผยแผนการลงทุนในอินเดียตลอดช่วงห้าปีข้างหน้า ราว 500 ล้านยูโร เพื่อขยายขีดความสามารถด้านคลังสินค้า กำลังคน และโครงการด้านความยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ DHL ครอบครองและปฏิบัติการอาคารคลังสินค้าที่มีลูกค้าหลายรายขนาดใหญ่เป็นของตัวเอง และมีพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 12 ล้านตารางฟุต

โดยการขยายพื้นที่คลังสินค้านี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับภาคธุรกิจที่กำลังเติบโต เช่น อีคอมเมิร์ซ ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและการผลิต รวมถึงยานยนต์ คลังสินค้าเหล่านี้จะได้รับการติดตั้งโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อาทิ หุ่นยนต์ช่วยหยิบสินค้า หุ่นยนต์ขนส่งภายในอาคาร และกระบวนการแบบอัตโนมัติต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ พื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะครอบคลุมเมืองหลักๆ ที่สำคัญของอินเดีย ซึ่งประกอบด้วย Bangalore, Chennai, Kolkata, Mumbai, เขตพื้นที่เมืองหลวง (NCR) และ Pune รวมไปถึงเมืองหลวงของรัฐที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเมืองระดับสอง อย่าง Ambala, Baddi, Cochin, Coimbatore, Guwahati, Sanand, Hyderabad, Jaipur, Indore, Lucknow, Bhubaneshwar, Hosur และ Visakhapatnam นอกจากนี้ DHL Supply Chain India ยังมีแผนเปิดศูนย์สนับสนุนธุรกิจ (BSC) อีกสองแห่งใน Bangalore และ Pune ในอีก 12-18 เดือนข้างหน้าอีกด้วย

เพื่อรองรับการขยายการปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นในอินเดีย DHL Supply Chain ยังมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่า หรือประมาณ 25,000 คน ภายในปี 2025 โดยมีการลงทุนในศูนย์พัฒนาทักษะและการจัดหาทรัพยากรเพื่อเฟ้นหาและฝึกอบรมพนักงานผ่านโปรแกรมการรับรองต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลในอุตสาหกรรม ปัจจุบันศูนย์จัดหาทรัพยากรแห่งแรกใน Bangalore ได้เปิดทำการแล้ว และศูนย์แห่งอื่นๆ ใน Mumbai, Delhi, Chennai และ Kolkata จะเปิดตามมาในอนาคต

ในการสนับสนุนแผนงานด้านปฏิบัติการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศของ Deutsche Post DHL Group ภายในปี 2030 ทาง DHL Supply Chain India จะปรับกองยานพาหนะปฏิบัติการในเขตเมืองทั้งหมดให้เป็นพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2025 โดยภายในสิ้นปี 2022 นี้ กองยานพาหนะแบบสองล้อทั้งหมดจะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า และอาคารปฏิบัติการใหม่ทั้งหมดจะมีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ การเก็บกักน้ำฝน ไฟส่องสว่างแบบ LED มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และอีกมากมาย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ท่าเทียบเรือ Cai Mep International Terminal ต้อนรับเรือลำแรกของบริการ AES3 จาก Transfar Shipping  
บทความถัดไปONE Thailand มอบสิ่งของบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส
Bangkok grew, Australian aged, Silicon Valley matured, this aspiring writer adds flavor to our team with his assuring smile and quill-tip talents.