CEVA Logistics มอบโซลูชันขนส่งสินค้าทางบกจากจีน โดยใช้รหัสศุลกากรสำหรับสินค้าอีคอมเมิร์ซ

0
832
CEVA Logistics

CEVA Logistics มอบโซลูชันขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่แก่ลูกค้าผ่านท่าขาเข้า Alashankou ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศคาซัคสถาน โดยใช้รหัสศุลกากรสำหรับสินค้าอีคอมเมิร์ซ 9710 และ 9810 ทั้งนี้ CEVA ถือเป็นบริษัทแรกที่ใช้รหัสดังกล่าวในปฏิบัติการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ทาง Alashankou ในชิปเมนท์นำร่องสองชุดแรก

โดยช่องทางชายแดนดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและคาซัคสถาน เพิ่งเปิดให้ทำการส่งออกโดยใช้รหัสศุลกากรที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เน้นกิจกรรมอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสินค้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากรทั่วไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผ่านท่าขาเข้าแห่งนี้

ชิปเมนท์แรกของ CEVA ซึ่งประกอบด้วยพัสดุราว 9,000 ชิ้น ออกเดินทางจาก Shenzhen ประเทศจีน สู่ปลายทางใน Frankfurt เยอรมนี โดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าแบบ door-to-door ทั้งหมด 20 วัน ในการนี้ CEVA ใช้โซลูชันการขนส่งสินค้าต่อเนื่องรถบรรทุก-รถไฟ-รถบรรทุก (TRT) ภายใต้รหัสศุลกากร 9810 ส่วนชิปเมนท์ที่สองเป็นการขนส่งพัสดุมูลค่าสูงจำนวนกว่า 400 ชิ้น ได้รับการขนส่งภายใต้รหัสศุลกากร 9710 และ 9810 โดย CEVA ใช้วิธีการขนส่งโดยรถบรรทุกระหว่างประเทศจากเมือง Shenzhen และใช้เวลา 16 วัน ในการขนส่งสินค้าถึงคลังสินค้าของลูกค้าในสหราชอาณาจักรเพื่อการกระจายสินค้าในขั้นสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้ รหัสศุลกากร 9710 มีนิยามว่า ‘สินค้าอีคอมเมิร์ซส่งออกข้ามพรมแดน สำหรับธุรกิจแบบ B2B ซึ่งส่งออกสินค้าโดยตรงไปยังผู้สั่งซื้อ’ และยังครอบคลุมสินค้าส่งออกที่จัดส่งโดยตรงจากผู้ขายบนแพลตฟอร์มการขายสินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ขณะที่สินค้ารหัสศุลกากร 9810 เป็นสินค้าอีคอมเมิร์ซส่งออกที่ผู้ขายจัดส่งข้ามพรมแดนไปยังคลังสินค้าระหว่างประเทศ โดยการออกรหัสศุลกากรใหม่ดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือบริษัทสัญชาติจีนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถเข้าร่วมการค้าระหว่างประเทศ และสามารถพัฒนาธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น

CEVA Logistics มีการพัฒนารูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย ทั้งการขนส่งทางบก การขนส่งด้วยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าแบบ Block Train รวมไปถึงการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างจีนและยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสร้างสมดุลระหว่างระยะเวลาในการขนส่ง ค่าใช้จ่าย และรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“K” Line วางแผนขยายกองเรือขนส่งยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่
บทความถัดไปCainiao จับมือ FairPrice Group เสริมแกร่งบริการโลจิสติกส์ในสิงคโปร์