APM Terminals เดินหน้าตามแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์

0
224

สืบเนื่องจากการประกาศเปิดตัวกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด ‘Safer, Better, Bigger’ ในปี 2021 ที่ผ่านมา APM Terminals ผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือตู้สินค้าชั้นนำ ได้เดินหน้าสู่อีกขั้นในการเป็นผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือที่ดีที่สุดด้านการใส่ใจบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ลูกค้า และมีส่วนร่วมกับชุมชน และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้เปิดตัวโครงสร้างองค์กรใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเร่งพัฒนาการให้บริการแบบมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งยกระดับความคล่องตัวในการดำเนินงาน และส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว APM Terminals ได้กำหนดมหภูมิภาคสามแห่ง ซึ่งประกอบด้วยภูมิภาคแอฟริกา-ยุโรป อเมริกา และเอเชีย-ตะวันออกกลาง ให้สอดคล้องกับเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินกิจการ ตลอดจนเป้าหมายในการเติบโตในอนาคต นอกเหนือไปจากโครงสร้างองค์กรแบบ ‘Hubs & Collaboration’ ซึ่งมุ่งเน้นที่การเสริมประสิทธิภาพผ่านการดำเนินงานระหว่างองค์กร และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างธุรกิจท่าเทียบเรือของ APM Terminals และธุรกิจสายการเดินเรือจาก Maersk Ocean อีกทั้งยังจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น พร้อมลดความซับซ้อน เพื่อให้เข้าถึงตลาดต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคจะขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Bolloré Transport & Logistics Cameroon ขนส่งฝ้าย 18,000 ตัน จากแคเมอรูนสู่อินเดีย
บทความถัดไปOOCL ปรับใช้ eBL พร้อมยกระดับประสิทธิภาพซัพพลายเชน